image2 image1

Aktualności

 

Lipiec 2014

 

Zmęczenie informacyjne

Współczesny człowiek ma niemal nieograniczony dostęp do różnych mediów, które zapewniają mu informacje na najróżniejsze tematy. Jednak, nagromadzenie komunikatów powoduje swoistego rodzaju zmęczenie ludzkiego umysłu, który nie jest w stanie utrzymać percepcji na równym poziomie. Zapraszamy do naszej Czytelni, w której została zamieszczony artykuł zatytułowany "Zmęczenie informacyjne".

 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli - część II

Problem wypalenia zawodowego, mający podłoże głównie w doświadczanym stresie, stanowi obecnie istotny problem społeczny. Od chwili wystąpienia pierwszych objawów do pełnego stanu wycofania mija pewien czas, w trakcie którego konieczne jest podjęcie różnych środków zaradczych. Zapraszamy do naszej Czytelni, w której zamieściliśmy drugą część artykułu "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli", skupionym na metodach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Czerwiec 2014

 Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniów

Konflikty wpisane są w życie społeczne i pozostają immanentną cechą ludzkiej natury. Odpowiednie zachowanie w sytuacji konfliktowej to umiejętność bardzo ważna we współczesnym świecie. Jednak takiego postępowania nie można nauczyć się samemu. Zapraszamy do naszej Czytelni, w której zamieściliśmy nowy artykuł „Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniów".Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli - część I

Praca zawodowa stanowi jedną z najistotniejszych dziedzin życia każdego człowieka. Problem wypalenia zawodowego, mający podłoże głównie w doświadczanym stresie, stanowi obecnie istotny problem społeczny, który może w rożnym stopniu dotknąć niemal każdego. Zapraszamy do naszej Czytelni, w której zamieściliśmy pierwszą część artykułu "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli", dotyczącą istoty, przyczyn oraz objawów wypalenia zawodowego.


 

Maj 2014

 

Miało nam poinformować, że część uczestników projektu z powodzeniem zakończyła szkolenia – dotyczy to jednej z grup szkoleniowych. Wrażenia słuchaczy były nad wyraz pozytywne, pozwolimy sobie zatem przywołać kilka atutów, na jakie wskazali w swoich ankietach przeprowadzonych na zakończenie szkoleń.


Uczestnikom szkolenia w Pawłowicach najbardziej podobały się:
•    bardzo dobre tempo pracy,
•    wysoki stopień kreatywności podczas warsztatów,
•    prosty sposób przekazania informacji, tempo pracy odpowiednie, aby zapamiętać treści i wykorzystać je w praktyce;
•    prezentacje oraz nowe możliwości ich wykorzystania;
•    komunikatywność prowadzącego, streszczenie wiedzy w krótkiej formie;
•    bardzo dobre przygotowanie prowadzącego do zajęć;
•    sposób przekazywania informacji;
•    utrwalenie poznanych metod;
•    miła atmosfera, rzetelna wiedza.

Spotkaliśmy się również z opiniami (cyt.): Szkolenie było super; Szkolenie było bardzo ciekawe i inspirujące; Było bardzo wiele nowych informacji; Wyczerpanie tematu; Duża wyrozumiałość i kompetencje prowadzącego; Podobały się nowe narzędzia na nauczyciele.eu


Uczestnicy szkolenia w Pielgrzymowicach podkreślili, że:
•    podobał się im sposób prowadzenia zajęć;
•    prowadzone było bardzo profesjonalne i ciekawie;
•    można poznać wiele ciekawych metod w pracy z dziećmi;
•    formy pracy i metody można zastosować w pracy w szkole;
•    można się wiele nauczyć.


Ponadto pojawiły się takie opinie jak (cyt.): Super prowadzenie zajęć jak i podjęte tematy; Tematy wyczerpują moje potrzeby; Różnorodność zajęć; Wiele praktycznych ciekawych pomocy, narzędzi do pracy z dziećmi; Praktyczne wskazówki do zastosowania w pracy nauczyciela; Podobała się bardzo tematyka szkolenia jak i przekazanie wiedzy – energiczne, porywające, konkretne; Podobały się przedstawione propozycje różnych zabaw edukacyjnych; Ciekawe ćwiczenia, które można wykonać w pracy z grupą.


Uczestnikom szkolenia w Pietrowicach Wielkich szczególnie przypadły do gustu:
•    ciekawy program, bardzo przydatne metody, formy pracy;
•    wiedza i kompetencje prowadzącego oraz ciekawe prowadzenie zajęć;
•    postawa prowadzącego i tematyka szkolenia;
•    sposób kontaktu trenera z uczestnikami;
•    merytoryczne przygotowanie prowadzącego, praktyczne rozwiązanie trudnych problemów;
•    atmosfera podczas zajęć;
•    tematyka szkolenia i komunikatywność prowadzącego;
•    metody i techniki pracy z uczniem oraz sposoby rozwiązań konfliktów.


Uczestnicy szkolenia w Suszcu podkreślali zaś szczególnie:
•    ciekawy sposób prowadzenia zajęć;
•    świetną współpracę grupy z trenerem.

Możemy się natomiast pochwalić bardzo pozytywnymi reakcjami uczestników projektu, którym zostały przekazane kolejne licencje do narzędzi interaktywnych. Przypominamy, że narzędzia Memo-graph służą zdobywaniu, utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy, i są dostępne dla dwóch poziomów edukacji: szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Czas pracy nauczycieli

Na co pozwala, a czego zabrania Karta nauczyciela jeżeli chodzi o czas pracy pedagogów? Zachęcamy do przypomnienia sobie tych zapisów, które przywołujemy w artykule „Czas pracy nauczycieli”. Artykuł znajdą Państwo w naszej Czytelni.
W dobie szerzenia się wśród nauczycieli zjawiska tzw. ukrytego bezrobocia, które polega na drastycznym zmniejszaniu wymiaru czasu pracy, warto przypomnieć sobie, jakie były założenia, co, kiedy i w jakim zakresie godzinowym powinien realizować pracownik placówki oświatowej.Prawo autorskie a kursy e-learningowe

Na jakich zasadach możemy korzystać z wytworów innych ludzi, gdy tworzymy kurs e-learningowy? Co z obrazem i dźwiękiem, które czynią przekaz bardziej atrakcyjnym? Po te i inne informacje dotyczące prawa autorskiego odsyłamy do naszej Czytelni, w której zamieściliśmy nowy artykuł „Tworzenie kursów e-learningowych a prawo autorskie".


 

Kwiecień 2014

W kwietniu nauczyciele biorący udział w naszym projekcie nadal uczestniczą w zajęciach „Nauczyciele w edukacji multimedialnej Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym”. Podczas zajęć specjaliści pokazują uczestnikom, jak wielką pomoc w pracy z uczniami stanowią nowoczesne technologie i narzędzia, które na nich bazują. Szczególny nacisk kładzie się na zindywidualizowanie procesu nauczania – jest ono istotne zwłaszcza w przypadku uczniów szczególnie zdolnych oraz tych, którzy przejawiają problemy w nauce i/lub ich zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych ucznia umożliwi specjalnie przygotowane narzędzie interaktywne, z którego będą korzystać nauczyciele – właśnie zakończono prace nad jego przygotowaniem. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi narzędzia – podczas najbliższych zajęć zaprezentują i omówią je trenerzy, którzy zostali do tego specjalnie przygotowani.
Narzędzie do diagnozy potrzeb edukacyjnych zawiera szereg testów wraz z analizą wyników.

Dostępne są testy:

 • cech osobowości,
 • predyspozycji zawodowych.

Dzięki testom nauczyciel łatwiej oceni strukturę zainteresowań ucznia, a także dostrzeże wszystkie jego mocne i słabe strony oraz określi, w jakim kierunku należy pokierować jego edukację, aby miał największe szanse powodzenia w życiu zawodowym.
Narzędzie, którego będą używać uczestnicy projektu, służy również do budowania indywidualnych planów kariery – począwszy od wyznaczenia ścieżki edukacyjnej. W ramach ścieżki edukacyjnej wskazuje się opcje i możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań – w tym te pozaszkolne. Ścieżka edukacyjna prowadzi do ścieżki budowania kariery – tu wskazane są poszczególne etapy, które należy przejść. Ta część narzędzia jest wzbogacona o schematy, które pozwalają uwzględnić i zebrać w jednym miejscu plany na przyszłość, zainteresowania, umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia. Umożliwia to atrakcyjna i przystępna forma tzw. map myśli.
Nauczyciele korzystający z opisywanego narzędzia będą mieć zapewnioną możliwość cyklicznej oceny predyspozycji uczniów, uzyskają także dostęp do narzędzi przydatnych w pracy wychowawcy.
Narzędzie nie tylko pomaga ustalić, jaką ścieżkę powinien obrać dany uczeń. Zawiera także szereg przydatnych wskazówek i przykładów wykorzystania map myśli, fiszek, zakładek i mnemotechnik – a więc różnych sposobów na utrwalenie wiedzy, jaką zdobywa uczeń. Wśród informacji dotyczących utrwalania wiedzy nauczyciele znajdą również adresy stron pomagających pogłębiać i utrwalać wiedzę.
Niezwykle przydatna dla użytkowników narzędzia jest baza adresów, w której znajdą oni 50 adresów stron internetowych i portali przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów.
Tematyka stron dotyczy:

 • doradztwa zawodowego;
 • edukacji (uczenia się);
 • kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu będą korzystać z narzędzia w ramach trzyletnich licencji, które otrzymają. Nauczyciele mogą udostępniać swoje licencje uczniom, z którymi prowadza zajęcia – na zasadzie tzw. sublicencji. Narzędzie jest podzielone na dwa poziomy kształcenia: zawiera część przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych oraz część dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdego miesiąca jeden nauczyciel może udzielić 100 takich sublicencji uczniom – może udostępnić uczniowi całość narzędzia, ale może też udzielić mu dostępu jedynie do poziomu, który jest dla niego przydatny.
Ponadto nadal prowadzone są działania, które mają na celu zaangażować w projekt kolejne placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przedłużenie trwania projektu – szkolenia będą zatem prowadzone również po wakacjach.Działam – czyli metoda dramy w pracy z uczniami

Wywiad, inscenizacja, żywe obrazy, pamiętnik, pantomima… O tych oraz innych formach pracy z uczniami przeczytają Państwo w artykule, który zamieściliśmy w naszej Czytelni.Nowe szkolenia i kursy
„Online i tradycyjnie o neurodydaktyce”, „Z dziećmi o patriotyzmie” czy „Tajniki wychowania do życia w rodzinie” – to tylko niektóre z propozycji najnowszych szkoleń, jakie dla Państwa wybraliśmy. Zapraszamy do Banku szkoleń i kursów!

 


 

 

Marzec 2014

Z radością informujemy, że miesiąc marzec okazał się bardzo owocny dla uczestników naszego projektu. Rozpoczęliśmy realizację szkoleń, o których biorący w nich udział wyrażają się bardzo pochlebnie. W przeprowadzonej ankiecie uczestnicy ocenili je na ponad 5,5 pkt. w skali 6-punktowej.
W ramach modułu I dotychczas odbyły się szkolenia z p. Dawidem Bałutowskim i z p. Piotrem Adasiewiczem. W ramach modułu II pierwsze zajęcia przeprowadziła p. Małgorzata Cużytek.
Zajęcia odbywają się w Pietrowicach Wielkich, w Pielgrzymowicach, w Suszcu i Pawłowicach.
W ramach działań projektowych kontynuowane są prace nad materiałami kursowymi oraz narzędziami dla nauczycieli.
Zachęcamy do odwiedzania Banku Informacji Edukacyjnych, w którym jak zwykle znajdą Państwo najświeższe wiadomości dotyczące szeroko pojętego rynku edukacyjnego oraz problemów dotyczących oświaty.
W naszym Banku szkoleń i kursów znajdą Państwo oferty ciekawych szkoleń, jakie wyszukaliśmy. Każde z nich może się przydać nauczycielowi, który chce efektywniej pracować z uczniami i pogłębiać swoje umiejętności, a  co najważniejsze – każdy jest bezpłatny! Zachęcamy do regularnego odwiedzania obu naszych banków, aby być na bieżąco.Czym jest metoda peer learning i kiedy ją stosować? Jakie są zalety wycieczek szkolnych, i na co zwrócić szczególną uwagę, gdy zdecydujemy się na wyjście lub wyjazd z uczniami? Dowiedzą się tego Państwo z nowych artykułów, jakie zamieściliśmy w Czytelni.


 

Luty 2014

Miesiąc luty to czas ostatnich przygotowań, a więc organizatorzy projektu pracują ze zdwojoną siłą, aby dopiąć sprawy organizacyjne na ostatni guzik. Połowa grup szkoleniowych jest już skompletowana i gotowa, aby rozpocząć udział w zajęciach. Do tej pory uformowanych zostało 5 grup szkoleniowych (napłynęło ponad 70 zgłoszeń), które rozpoczną szkolenia na początku marca tego roku. Rekrutacja jednak nadal trwa, a więc dla chętnych do podniesienia swoich kompetencji zawodowych znajdą się wolne miejsca – serdecznie zapraszamy!
Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, kim są trenerzy, jakich wybraliśmy do prowadzenia zajęć, zachęcamy do odwiedzenia zakładki Szkolenia – zamieściliśmy tam ich sylwetki zawodowe. Sam dobór kadry trenerskiej powinien zachęcić niezdecydowanych, a uczestników utwierdzić w przekonaniu, że wybrali dobrze. Mamy w swoim gronie specjalistów z najwyższej półki, praktyków, którzy od lat zajmują się problematyką, jaką poruszą na szkoleniach. Warto skorzystać z możliwości czerpania wiedzy od najlepszych w branży.
W ramach działań projektowych powstają materiały do realizacji zajęć, trwa także uzgadnianie kwestii dotyczących narzędzi informatycznych.


Rosyjski nie musi być nudny; Jak prowadzić kurs online?; Odrobina Francji w Łodzi; Promocja ruchu i zdrowego odżywiania – to tylko niektóre propozycje, jakie w tym miesiącu przedstawiamy Państwu w zakładce Bank szkoleń i kursów. Gorąco zachęcamy do jej śledzenia, aby nie umknęła Państwu szansa na odbycie jakiegoś interesującego darmowego szkolenia.


 

Styczeń 2013

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi artykułami, które pojawiły się w naszej Czytelni. Tym razem poruszamy różne aspekty pracy zespołowej uczniów oraz pracy zespołowej nauczycieli.

Spragnionych newsów edukacyjnych zapraszamy do regularnego odwiedzania zakładki, w której znajdą najświeższe doniesienia z branży edukacyjnej – do Banku informacji edukacyjnych.

Podpowiadamy również, jak prosto i bezpłatnie poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć nowe umiejętności – głównie za pośrednictwem internetu, a więc bez konieczności wychodzenia z domu! Aby być na bieżąco z ofertą bezpłatnych kursów i szkoleń, warto regularnie odwiedzać nasz Bank szkoleń i kursów.


 

Informujemy, że opublikowaliśmy kolejne, trzecie zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i obsługi specjalistycznych narzędzi do diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania znajdą Państwo w zakładce Zapytania ofertowe.


 

Informujemy, że w opublikowaliśmy drugie zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia ogólnego z terenu województwa śląskiego z następujących tematów:

 1. Zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy nauczyciela (metoda projektu, mindmapping, ePortfolio, brainstorming, itp.);
 2. Nauczyciel – wychowawca – opiekun – pedagog. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 3. Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania.

Wszelkie szczegóły związane z zapytaniem (w tym załączniki do pobrania) znajdą Państwo w zakładce Zapytania ofertowe.

 

Grudzień 2013

Końcówka roku 2013 była intensywna dla organizatorów projektu „Maksimum wiedzy w krótkiej formie...”, nieustannie prowadzone są bowiem działania przygotowujące do rozpoczęcia realizacji szkoleń. Organizatorzy muszą dopilnować wszelkich kwestii formalnych, aby realizacja projektu przebiegała sprawnie. W ramach szeroko pojętej organizacji działań projektowych nadal prowadzona jest rekrutacja. Działania rekrutacyjne dotyczą głównie terenów wiejskich ze względu na założone w projekcie wskaźniki. Mamy pierwsze efekty działań promocyjnych, jakie zostały podjęte, aby poinformować nauczycieli potencjalnie zainteresowanych dokształcaniem zawodowym. W odpowiedzi na ogłoszenia prasowe  opublikowane w prasie lokalnej oraz w wyniku przeprowadzenia spotkań rekrutacyjno-informacyjnych do organizatorów projektu wpłynęły pierwsze zgłoszenia od szkół zainteresowanych podniesieniem kompetencji zawodowych  swoich nauczycieli kształcenia ogólnego.

Organizatorzy opublikowali również zapytania ofertowe dotyczące przygotowania materiałów kursowych dla nauczycieli kształcenia ogólnego z tematów:

 • „Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym”;
 • „Nauczyciel – wychowawca – opiekun – pedagog. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;
 • „Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania”.


Wszelkie szczegóły związane z zapytaniem (w tym załączniki do pobrania) znajdą Państwo w zakładce Zapytania ofertowe.

Osoby zainteresowane tematyką edukacyjną zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej Strefy wiedzy. W Banku informacji edukacyjnych znajdą Państwo najświeższe newsy z branży, w Banku szkoleń i kursów natomiast gromadzimy dla Państwa interesujące oferty darmowych szkoleń – i tych klasycznych, i tych przyjmujących formę  tutoriali zamieszczanych w internecie. Liczymy na to, że darmowe kursy wybrane przez nas z bogatej oferty kursów i poradników pomogą Państwu zdobyć nowe umiejętności. Staramy się wybierać tylko te, które mają praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela. Zdarzają się również filmy z wystąpień uznanych trenerów, które prezentują wybrane aspekty edukacyjne w nieco luźniejszej formie.
Serdecznie zapraszamy także do odwiedzania naszej Czytelni. W tej części portalu znajdą Państwo z kolei nieco dłuższe artykuły tematyczne, w których zwracamy uwagę na metody pracy nauczycieli oraz techniki pomocne w radzeniu sobie z grupą uczniów. Do tej pory w Czytelni poświęciliśmy uwagę zagadnieniom takim jak:Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie!

 

 

 

Listopad 2013

Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem  materiałów, które pozwolą rozpocząć realizację kursu „Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym”. Realizacja zajęć w ramach kursu rozpocznie się zaraz po zakończeniu rekrutacji.

Nauczyciele poznają techniki i sposoby pracy z uczniami zdolnymi oraz wykazującymi problemy w nauce. Dzięki materiałom, które będą wykorzystywane w toku zajęć, nauczyciele otrzymają gotowe przykłady do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie lekcji. Będą one zawierały opis interwencji wychowawczych i pedagogicznych w konkretnych przypadkach. Uczestnicy kursu dowiedzą się zatem, jakie kroki podejmować i jak reagować, gdy napotkają problem dysfunkcji u ucznia.

Nauczą się także dostosowywać wymagania edukacyjne, które wymagają z podstawy programowej,  do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i możliwości psychofizycznych ucznia.

W dostosowaniu sposobu przekazywania wiedzy do kondycji ucznia oraz jego potrzeb nauczycielom pomoże wiedza na temat nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz sposobów ich wykorzystywania podczas lekcji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej Czytelni, w której pojawił się artykuł „Efektywna organizacja pracy”. Dowiedzą się z niego Państwo, jak uniknąć tzw. chaosu informacyjnego, jakich narzędzi użyć, aby dobrze zorganizować swoją pracę. 

 

Październik 2013

W październiku nadal trwają prace nad opracowaniem materiałów do realizacji kursu, który niebawem się rozpocznie – „Nauczyciel w edukacji multimedialne. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym”.

W każdym miesiącu w prasie lokalnej publikowane są dwa ogłoszenia służące celom informacyjnym i promocyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się  z biurem projektu, korzystając z zakładki Kontakt.

 

Wrzesień 2013


Z radością informujemy, że projekt „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” właśnie się rozpoczął.

Trwa rekrutacja do projektu, w ramach której rozpoczęto organizację spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Więcej o rekrutacji dowiedzą się Państwo z zakładki Zgłoś się, która umożliwia .

Przygotowywane są także materiały niezbędne do realizacji pierwszych zajęć. Jako pierwsze zostaną dostarczone materiały do kursu „Nauczyciel w edukacji multimedialnej”, który jest kursem obligatoryjnym dla wszystkich uczestników projektu. Więcej informacji  na temat dostępnych kursów znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

W ramach działań związanych z zarządzaniem projektem utworzono biuro projektu oraz rachunek bankowy. Rozpoczęto prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu.

Zostało także przeprowadzone szkolenie dla zespołu projektowego z zakresu równych szans i równości płci.

Podjęto działania promocyjne, mające na celu poinformowanie o rozpoczęciu projektu. W ramach tych działań wydrukowano foldery i ulotki informacyjne, a także rozpoczęto zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej.