image2 image1

Zgłoś się

Szkolenia w ramach projektu skierowane są do nauczycieli kształcenia ogólnego zamieszkujących w województwie śląskim.

Co najmniej 70 % uczestników w projekcie stanowić będą osoby zatrudnione w  placówkach na obszarach wiejskich woj. śląskiego.

Zgłoszenia nauczycieli dokonuje szkoła.

Szczegółowe zasady udziału w projekcie dostępne są w Regulaminie projektu:

Regulamin  Wzory dokumentów:


Formularz zgłoszeniowy


Oświadczenie o wkładzie w wynagrodzeniach nauczycieli
Umowa szkoleniowa
Porozumienie ze szkołą

Zaświadczenie o zatrudnieniu