image2 image1

Bank informacji edukacyjnych

 

Sierpień 2014

 

 

Zakończenie ferii letnich 2014 29.08.2014

 

31 sierpnia dobiegną końca ferie letnie 2014 roku. 1 września rozpoczną się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych.

Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała od 22 do 31 grudnia 2014 roku.

Z kolei ferie zimowe będą trwały:

 • 19 stycznia - 1 lutego 2015 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);
 • 26 stycznia - 8 lutego 2015 r. (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie);
 • 2 - 15 lutego 2015 r. (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie);
 • 16 lutego - 1 marca 2015 r. (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie).

Wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała od 2 do 7 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2014/2015 znajdą Państwo tutaj.

 

 

Minister Edukacji Narodowej kieruje list do dyrektorów szkół i przedszkoli 27.08.2014

 

W ostatnim tygodniu sierpnia, poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego roku zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do dyrektorów szkół i przedszkoli pismo informujące o najważniejszych wdrożonych dotychczas czynnościach oraz zachęcające do kierowania własnych uwag i sugestii.

Jednocześnie, wszystkie zainteresowane osoby, przede wszystkim rodzice i opiekunowie dzieci kształcących się w szkołach oraz nauczyciele i pedagodzy, mogą zapoznać się ze szczegółową listą zmian wprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 oraz usprawnień planowanych na kolejne lata.

Treść listu do dyrektorów znajdą Państwo tutaj.

Treść wdrażanych usprawnień znajdą Państwo tutaj.

 

 

Poprawkowe egzaminy maturalne 25.08.2014

 

W ostatnim tygodniu sierpnia maturzyści, którzy w maju przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu (w części ustnej lub w części pisemnej), mogą przystąpić do egzaminy poprawkowego.

Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego odbędzie się we wtorek 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00.

Natomiast cześć usta odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (25-29 sierpnia) w godzinach ustalonych przez dany zespół egzaminujący.

 

 

Zakończyła się dystrybucja pierwszej części „Naszego Elementarza” 22.08.2014

 

W piątek 22 sierpnia zakończyła się dystrybucja pierwszej części darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów zatytułowanego „Nasz Elementarz”. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, opracowaną książkę dotyczącą lekcji prowadzonych w okresie wrzesień, październik oraz listopad zdecydowało się zamówić 11 413 szkół podstawowych (spośród 11 465) oraz 632 placówek niepublicznych (spośród 896).

Dystrybucja zakończyła się najpierw w województwie mazowieckim, następnie w łódzkim i kujawsko-pomorski, warmińsko-mazurskim i pomorskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, małopolskim, podlaskim i wielkopolskim, a na końcu w lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące trzeciej części „Naszego Elementarza”
20.08.2014

 

20 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło gromadzenie uwag na temat trzeciej części „Naszego Elementarza”. Podczas konsultacji społecznych z treścią podręcznika zapoznało się ponad 45 tysięcy osób. Za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie naszelementarz.men.gov.pl, Ministerstwo otrzymało 143 opinie.

Zgromadzone opinie i sugestie zostaną poddane analizie, a poprawki będą stopniowo wprowadzone do treści podręcznika.

Trzecia część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, którą będzie wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w w okresie marzec-kwiecień (wiosna), została opracowana przez Marię Lorek, Lidię Wollman oraz Barbarę Ochmańską.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Poradnik dla nauczycieli języka obcego” 15.08.2014

 

Z myślą o rozpoczynającym się roku szkolnym 2014/2015, a przede wszystkim dydaktykach odpowiedzialnych za kształcenie najmłodszych uczniów na lekcjach języka obcego, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik zatytułowany „Sześciolatek na zajęciach z języka obcego”.

W opracowaniu zainteresowani nauczycieli mogą znaleźć najważniejsze informacje na temat rozwoju dziecka sześcioletniego, wskazówki metodyczne dotyczące pracy z najmłodszymi uczniami, a także propozycje ewentualnych technik wraz z przykładami aktywności, które są możliwe do wykorzystania na zajęciach językowych.

Poradnik znajdą Państwo tutaj.

 

 

Dystrybucja środków przeznaczonych na program „Wyprawka szkolna” 12.08.2014

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do poszczególnych województw trafiło 78 mln złotych spośród 156 mln złotych przewidzianych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

W zależności od ostatecznego lokalnego zapotrzebowania na środki na wypłatę dofinansowania dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) do końca września zostanie przekazana druga transza pieniędzy.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło trzecią część „Naszego Elementarza” 7.08.2014

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało trzecią część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, która będzie wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w okresie marzec-kwiecień (wiosna). Analogicznie, jak w przypadku pierwszej – opracowanej z myślą o pracy w okresie wrzesień, październik oraz listopad (jesień) – i drugiej opracowanej z myślą o pracy w okresie grudzień, styczeń oraz luty (zima) Ministerstwo oczekuje od rodziców oraz nauczycieli, a także innych zainteresowanych osób, na krytyczne uwagi i opinie. Można je wysyłać niemal przez dwa tygodnie, do 20 sierpnia bieżącego roku za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie naszelementarz.men.gov.pl

Trzecią część „Naszego Elementarza” opracowały Maria Lorek, Lidia Wollman oraz Barbara Ochmańska.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Zainicjowano dystrybucję „Naszego Elementarz” 5.08.2014

 

W środę 23 lipca 2014 r. została zablokowana możliwość składania bądź aktualizacji zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” w wersji podstawowej. Natomiast w dniu dzisiejszym – 5 sierpnia 2014 r. – zakończyło się zgłaszanie zapotrzebowania na podręcznik w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało dystrybucję pierwszej części „Naszego Elementarza”. Dystrybucja podręczników zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami będzie prowadzone do 22. sierpnia. Placówki, które otrzymają przesyłki zobligowane są do potwierdzenia odbioru książek za pośrednictwem aplikacji służącej wcześniej do składania zamówień.

Natomiast szkoły które nie zdążyły zgłosić zapotrzebowania bądź też ich potrzeby uległy zwiększeniu, od 11. sierpnia będą mogły ponownie poinformować Ministerstwo Edukacji Narodowej o chęci otrzymania pierwszej części „Naszego Elementarza”.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Rząd przyjął uchwałę i rozporządzenie w sprawie „Wyprawki szkolnej” 1.08.2014


Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 29 lipca 2014 roku przyjmując uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, Rząd zatwierdził realizację Rządowego program pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

Program „Wyprawka szkolna” działa od 2002 roku. Jego celem jest wyrównanie warunków startu szkolnego uczniów poprzez udzielenie wsparcia materialnego dla dzieci z najuboższych rodzin.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Lipiec 2014

 

 

Kolejne wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) 2012 25.07.2014


W ramach badania prowadzonego w trakcie Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) 2012 przedstawiono pierwsze wyniki dotyczące wykorzystania technik komputerowych oraz kompetencji finansowych 15-latków (uczniów gimnazjum).

Należy zauważyć, iż o ile poprawiła się sytuacja uczniów w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, to jednak nadal w kwestii rozwiązywanie zadań i problemów z pomocą komputera, wyniki są poniżej średniej. Natomiast wyniki odnośnie umiejętności finansowych wypadły zdecydowanie lepiej.

Więcej informacji na temat badania PISA 2012 znajdą Państwo tutaj.

 

 

Zakończyło się składanie zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” 23.07.2014


Dzisiaj – w środę 23 lipca o godzinie 12.00 – została zablokowana możliwość składania bądź aktualizacji zapotrzebowania na „Nasz Elementarz”.

W czerwcu Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło aplikację umożliwiającą danej szkole zgłoszenie zamówienia na "Nasz Elementarz" – podręcznik do klas I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN. Zgłoszenie musiało uwzględniać przewidywaną liczbę uczniów w klasa I oraz dane dotyczące ogólnej liczby podręczników pożądanych przez daną placówkę.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj oraz tutaj.

 

 

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” 21.07.2014


Letnia Akademii „Demokracja w szkole” to przedsięwzięcie stanowiące wspólną inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy oraz Europejskiego Centrum Wergelanda, kierowane do dydaktyków i edukatorów z państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

Tegoroczna V edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole” miała miejsce od 12 do 20 lipca 2014 roku. W dyskusjach poświęconych zagadnieniu edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, uczestniczyli przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Rosji, Polski, Mołdawii oraz Ukrainy.

Więcej informacji na temat badania tegorocznej edycji Letniej Akademii „Demokracja w szkole” znajdą Państwo tutaj.

 

 

Warunki pracy nauczycieli i rozwój zawodowy 18.07.2014


Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił opracowanie „Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013”, które prezentuje wstępne wyniki Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczelni TALIS 2013.

W publikacji poruszane są kwestie warunków pracy nauczycieli oraz środowiska nauczania. Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczelni TALIS 2013 skupione jest na wielowymiarowej analizie jakości i efektywności systemu edukacji

Wcześniej, w dniach 25-26 czerwca 2014 roku w Warszawie, odbyła się konferencja: Zawód nauczyciel, poświęcona codziennej pracy dydaktyków.

 

Więcej informacji na temat badania TALIS 2013 znajdą Państwo tutaj.

 

 

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące drugiej części „Naszego Elementarza” 16.07.2014


7 lipca 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło gromadzenie uwag na temat drugiej części „Naszego Elementarza”. Podczas konsultacji społecznych z treścią podręcznika zapoznało się ponad 50 tysięcy osób. Z kolei za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie naszelementarz.men.gov.pl, Ministerstwo otrzymało 1 127 opinii. Jednocześnie, prowadzone były merytoryczne konsultacje z różnego rodzaju ekspertami.

Wszystkie zgromadzone opinie i sugestie zostaną poddane analizie, a następnie w miarę możliwości oraz potrzeb wprowadzone do treści podręcznika.

Drugą część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, którą będzie wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w okresie grudzień, styczeń oraz luty (zima), została opracowana przez Marię Lorek oraz Lidię Wollman.


Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Podsumowanie cyklu konferencji „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015” 14.07.2014


Na przełomie maja i czerwca regionalne ośrodki i centra doskonalenia nauczycieli we współpracy z kuratorami oświaty organizowały dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych konferencji „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2014”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało przeprowadzoną akcję upowszechniającą wiedzę na temat wdrażanych nowych rozwiązań w systemie oświaty. Zgodnie z udostępnionymi informacjami odbyły się 64 konferencje (w 21 bezpośrednio uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezentujący koncepcję wprowadzanych zmian), w których uczestniczyło ponad 12 tysięcy osób.


Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Ogłoszono terminy sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 10.07.2014

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił 3 lipca komunikat w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W komunikacie podano konkretne daty przeprowadzenia oraz godziny rozpoczęcia sprawdzianu oraz egzaminów. Jednocześnie zadeklarowano daty przekazania zaświadczeń do placówek edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na ten poszczególnych terminów znajdą Państwo tutaj.

 

 

Ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty weszła w życie 8.07.2014

 

Od dzisiaj – 8 lipca 2014 roku – obowiązuje ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

Ze względu na skupienie treści na wskazaniu nowego sposobu wyboru przez nauczycieli podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a także zagwarantowaniu bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, akt prawny określana jest jako ustawa „podręcznikowa”.

Jednocześnie, dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Priorytety polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015 4.07.2014

 

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustaliła i przedstawiła kluczowe kierunku realizacji polityki oświatowej na kolejny rok szkolny.

Priorytetem roku szkolnego 2014/2015 będzie szkolnictwo zawodowe. Natomiast podstawowymi kierunkami polityki oświatowej będzie (zgodnie zamieszczonymi informacjami na stronie internetowej Ministerstwa):

 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 • podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkołach
 • edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Wstępne informacje na temat rezultatów egzaminu maturalnego w 2014 r. 1.07.2014

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczono pierwsze informacje prezentujące podstawowe wyniki na temat egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2014 roku.

Zgodnie z nimi spośród wszystkich absolwentów decydujących się na weryfikację swojej wiedzy, egzamin (ze wszystkich przedmiotów) zdało 71% osób. Natomiast w pozostałej grupie 29% egzaminowanych, 19% nie zdała egzaminu z jednego przedmiotu – co oznacza, że będzie mogła ewentualnie poprawiać wynik w sierpniu – natomiast 10% nie zdała egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu – co oznacza, że będzie mogła ewentualnie poprawić wyniki dopiero w przyszłym roku.

Informacje na ten wyników znajdą Państwo tutaj.

 

 

Czerwiec 2014

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego 2013/2014 27.06.2014

 

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem szkolnym w ostatni piątek czerwca przypada zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich placówkach edukacyjnych podlegających pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie otrzymają świadectwa podsumowujące ich pracę w trakcie minionych dziesięciu miesięcy nauki.

Jednocześnie, nauczyciel będą mieli przerwę od codziennych obowiązków od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku. Należy jednak pamiętać, iż w tym czasie konieczne będą prace zamykające rok szkolny 2013/2014 oraz przygotowawcze na rzecz nowego okresu nauczania.

 Zgodnie z Kartą Nauczyciela, dydaktycy mogą być zobowiązani przez dyrektora placówki edukacyjnej do wykonywania w czasie ferii:

 • egzaminów;
 • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
 • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.


Powyższe czynności nie mogą jednak zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni (łącznie).

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło drugą część „Naszego Elementarza” 24.06.2014

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało drugą część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, która będzie wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w okresie grudzień, styczeń oraz luty (zima). Analogicznie, jak w przypadku pierwszej części – opracowanej z myślą o pracy w okresie wrzesień, październik oraz listopad (jesień) – Ministerstwo oczekuje od rodziców oraz nauczycieli, a także innych zainteresowanych osób, na krytyczne uwagi i opinie. Można je wysyłać do 7 lipca bieżącego roku za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie naszelementarz.men.gov.pl

Drugą część „Naszego Elementarza” opracowały Maria Lorek oraz Lidia Wollman.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Wykorzystanie nowych technologii przez uczniów i w szkole 23.06.2014

 

Analiza porównawcza przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje, że korzystanie z narzędzi multimedialnych (takich jak komputer, tablet czy komórka) sprzyja zwiększeniu osiągnięć szkolnych. Nie mniej jednak, o ile brak dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych ogranicza możliwości rozwojowe, to jednocześnie ich nadmiar również jest względnie szkodliwy i przekłada się na grosze wyniki nauczania.

Przeprowadzone badania wskazują, że Internet jest niemal powszechnie dostępny wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Pod względem umiejętności i kompetencji cyfrowych młodzi Polacy przestają odróżniać się od swoich rówieśników z innych europejskich Państw.

Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku dostępu do Internetu w placówce edukacyjnej oraz praktycznego wykorzystania komputera na codziennych zajęciach lekcyjnych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana 20.06.2014

 

18 czerwca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizację ustawy o systemie oświaty. Dzięki rozwiązaniom zapisanym w dokumencie już od bieżącego września pierwszoklasiści szkół podstawowych będą mogli skorzystać z darmowego podręcznika. Natomiast docelowo przewidywane jest wyposażenie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, z których będą mogli korzystać uczniowie. Ma to nastąpić w 2017 roku.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Pierwsze informacje na temat rezultatów egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. 18.06.2014

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informacje dotyczące wstępnych wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzone w 2014 roku. Przekazane dane zostały przedstawione w postaci rozkładu wyników i parametrów statystycznych rozkładu wyników oraz w zależności od lokalizacji danej placówki edukacyjnej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Pomoc w nauczaniu wczesnoszkolnym 18.06.2014


Zgodnie z zapisami wprowadzonymi Ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2014 poz. 642), od 4 czerwca pojawiła się możliwość zapewnienia dodatkowej pomocy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (w tym specjalnych i integracyjnych) w postaci zatrudnienia asystenta.

Osoba mając przejąć część obowiązków będzie musiała legitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz charakteryzować się adekwatnym przygotowanie pedagogicznym. Ustawa wyklucza powierzenie asystentowi zadań przyporządkowanych do nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie..

Treść ustawy znajdą Państwo tutaj.

 

Aplikacja umożliwiająca zgłoszenie zapotrzebowania na "Nasz Elementarz" 17.06.2014

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło na stronie portalu systemu informacji oświatowej aplikację umożliwiającą zgłoszenie przez placówkę zamówienia na "Nasz Elementarz" - podręcznik do klas I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN.

Aplikacja uwzględnia składanie zapotrzebowania przez szkoły publiczne oraz wniosków o wyposażenie przez szkoły niepubliczne. Zamówienie musi zawierać informację na temat przewidywanej liczby uczniów w klasach I oraz dane dotyczące liczby podręczników pożądanych przez daną placówkę.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Sytuacja nauczycieli w kontekście zmian kadrowych 16.06.2014

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego gromadzi bieżące informacje dotyczące planowanych zmiany w składzie osobowym nauczycieli. Wstępne dane, odnoszące się do połowy placówek, wskazują, iż na przełomie roku szkolnego 2013/2014 oraz 2014/2015 na terenie województwa śląskiego zredukowanych zostanie ponad 400 etatów – w tym jedynie co czwarty odnosi się do osób, które przejdą na emeryturę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Jednocześnie przewidywana jest renegocjacja warunków zatrudnienia, co może oznaczać zmniejszenie wymiaru zatrudnienia bądź zmianę długości obowiązywania umów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku 16.06.2014

 

W związku ze zbliżającym się czasem ferii letnich Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Dokument skierowany jest do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz potencjalnych opiekunów – organizatorów różnego rodzaju wypoczynków.

W treściach poradnika wyżej wymienione grupy mogą odnaleźć podstawowe informacje wiążące się z wyjazdami wakacyjnymi, uwzględniające zarówno obowiązujące regulacje prawne (przeznaczone zwłaszcza dla organizatorów i rodziców), jak i wiadomości praktyczne (dla rodziców i uczniów).

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku” został udostępniony na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl

 

 

Trwa cykl konferencji „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015” 13.06.2014


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, na przełomie maja i czerwca regionalne ośrodki i centra doskonalenia nauczycieli we współpracy z kuratorami oświaty zostały zobowiązane do organizacji dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych konferencji „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2014”.

W trakcie spotkań prezentowane są kluczowe informacje na temat projektu zmian, jakie mają zostać wprowadzone do ustawy o systemie oświaty oraz podręcznika do klas I szkoły podstawowej, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji omawiają działania i czynności planowane w związki z przygotowaniem szkół do implementacji nowych rozwiązań.

Spotkania w województwie śląskim miały miejsce w dniach:

 • 28 maja – Rybnik
 • 3 czerwca – Katowice
 • 3/4 czerwca – Częstochowa
 • 10 czerwca – Bielsko-Biała


Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Maj 2014

 

Nowe narzędzie do porównywania europejskich uczelni 29.05.2014

 

W światowych rankingach wyższych uczelni prym wiodą szkoły amerykańskie, co nie do końca podoba się w krajach Unii Europejskiej. Dlatego Komisja Europejska zadbała, żeby pojawił się całkiem nowy ranking uniwersytecki – U-Multirank (www.umultirank.org).  W przeciwieństwie do klasycznych rankingów nowy ranking nie ma jednej listy, ale oferuje użytkownikowi ranking spersonalizowany – może on wskazać aż 30 kryteriów, które są dla niego istotne.  Na razie jednak ranking nie jest kompletny, bo nie uwzględnia szkół, które… się do niego nie zgłosiły. Twórcy obiecują, że za rok uczelni będzie więcej.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Bezrobotni nauczyciele jednak bez wsparcia                                                                              29.05.2014

Nauczyciele, którzy stracili pracę lub są zagrożeni jej utratą, mieli zostać objęci wsparcie, które zapowiadał resort edukacji. W 2013 r. ówczesna minister edukacji ogłosiła, że na program aktywizacji zawodowej nauczycieli zostanie przeznaczonych 100 mln zł dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej.  W ramach programu nauczyciele mieli zostać objęci stażami, szkoleniami, studiami podyplomowymi, warsztatami aktywnego poszukiwania pracy i doradztwem zawodowym inicjującym rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. W grę miało wchodzić m.in. dofinansowanie zatrudnienia u nowego pracodawcy. Osoby, które rozpoczęłyby działalność gospodarczą, miały mieć możliwość  starania się o dotację.
W tej chwili programem zostały objęte tylko niektóre województwa, nie jest on więc realizowany na zapowiadaną wcześniej, masową skalę. Tymczasem w maju przez dyrektorów mieli zostać wytypowani do zwolnień pierwsi nauczyciele…  Wydaje się, że bezrobocie w Polsce nie wzrasta tak drastycznie, ale w rzeczywistości sytuacja nauczycieli jest naprawdę zła –  dotknęło ich tzw. bezrobocie ukryte, obniża się im bowiem wymiar czasu pracy.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

O ustawie podręcznikowej ze śląskimi nauczycielami 29.05.2014

28 maja 2014 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji, na której poruszane były kwestie związane ze zmianami w prawie oświatowym, które dotyczą darmowego podręcznika dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Z tej okazji podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek spotkała się w Rybniku z dyrektorami szkół podstawowych. Omawiane były kwestie zaopatrzenia szkół w darmowy „Nasz elementarz” dla klas I oraz zasady wyboru podręczników i materiałów edukacyjnych przez nauczycieli.
Więcej informacji na ten temat  znajdą Państwo tutaj.

Więcej centrów egzaminacyjnych Cambridge w Polsce                                                              28.05.2014

W 135 krajach na świecie funkcjonuje 2700 placówek Cambridge English – w tym 39 w Polsce. Planowane jest jednak stworzenie kolejnych, które będą miały uprawnienia do przeprowadzania egzaminów Cambridge English. Po zdaniu egzaminu w autoryzowanej placówce zdający uzyskują certyfikaty First, Advanced lub Proficiency. Certyfikaty wystawiane przez Cambridge English Language Assessment są honorowane przez ponad 15 000 instytucji na całym świecie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.


Sztuczne fiołki – mieć fioła na punkcie sztuki
                          21.05.2014

Sztuczne Fiołki to projekt anonimowego nauczyciela z Białegostoku. Polega on na tworzeniu zabawnych memów i zamieszczaniu ich na Facebooku. Są to parafrazy dzieł sztuki: autor dodaje do obrazu swój (zazwyczaj absurdalny) podpis. Fanpage Sztucznych fiołków ma już ponad 83 tysiące fanów, którzy nie tylko„Lubią to”, ale śledzą na bieżąco i tworzą przy okazji kolejne memy ze sztuką w tle. Taki rodzaj działalności twórczej sprzyja poznawaniu sztuki przez uczniów – można wykorzystać tę metodę podczas lekcji. Wariacje na temat obrazu znanego twórcy pozwolą uczniom zapamiętać go na całe życie.

Więcej informacji (i kilka „fiołków”) znajdą Państwo tutaj.

 

Ustawa edukacyjna pogrąży wydawców?                      
                                                                                   20.05.2014

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapowiadają pierwsze zwolnienia grupowe. Zdaniem Jerzego Garlickiego, prezesa WSiP, konieczność redukcji kadry pracowniczej spowodowana jest działaniami rządu, który pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą podręczników. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy resort edukacji będzie zobowiązany do stopniowego wyposażenia uczniów klas I–III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz do zapewnienia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV–VI i gimnazjalistów. Do 2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli zapewnione darmowe podręczniki, które będą własnością szkół wypożyczaną szkołom. Nauczyciele klas I–III będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Lekcja matematyki metodą LDL                                           19.05.2014

Ciekawy eksperyment przeprowadzono w gliwickim Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich. Uczniowie klasy drugiej zamiast lekcji niemieckiego, uczyli się… matematyki. Nauczyciel, który miał przyjść na zastępstwo, owszem, był nauczycielem niemieckiego, ale zaczął prowadzić lekcję matematyki. W innowacyjny sposób. Jaki? Metoda LDL to nauka przez nauczanie. Uczniowie zostali podzieleni na 5-, 6-osobowe grupy. Lekcja była prowadzona w języku angielskim i niemieckim. Rozpoczęła się od notowania informacji na temat kół i okręgów. Później uczniowie odłączali się od swoich grup i przepytywali się nawzajem. Po zakończeniu tej części lekcji uczniowie obejrzeli kilka krótkometrażowych filmów w językach, w jakich były prowadzone zajęcia. Efekty zajęć były ponoć bardzo zadowalające.
Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

 

„Dobry system edukacji w jednostce samorządu terytorialnego. Czyli jaki?”                        15.05.2014

Konferencja pod tym tytułem odbyła się w dniach 12–13 maja w Krakowie. Organizatorami byli firma VULCAN oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Tematyka konferencji była bardzo obszerna, a dotyczyła sposobu funkcjonowania systemów edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego – ich organizacji, finansowania oraz sposób sprawdzania ich efektywności.
Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Łukasz Turski, dr Michał Sitek, dr Jan Herczyński, dr Henryk Szaleniec, dr Katarzyna Szmigiel, Mariusz Tobor i Marek Konieczniak.
Samorządowcy okazali duże zainteresowanie omawianą tematyką, o czym świadczyły liczne oytania i dyskusje.
Więcej na temat konferencji przeczytają Państwo tutaj.

 

Rządowy podręcznik to plagiat?  
12.05.2014

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wysunęły autorom darmowego podręcznika do edukacji najmłodszych poważny zarzut: oskarżyły ich bowiem o powielenie zawartości m.in. dwóch podręczników WSiP. Przedstawiciele WSiP wykazali, że skopiowano ok. 30% treści wypracowanych przez ich ekspertów. Chodzi o rozwiązania graficzne, metodologiczne i koncepcyjne, jakie zastosowano we wspomnianych podręcznikach. Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zwrócił się w tej sprawie pisemnie do pani Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Do listu zostały dołączone załączniki, które mają stanowić dowód na naruszenie praw autorskich.
Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Moje dziecko idzie do przedszkola                                   
                                                                          07.05.2014

 Broszurę o tym tytule przygotowano właśnie w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Szkół i Placówek. Broszura zawiera szereg rad, jak przygotować dziecko do nowej roli, w jaką się wcieli, rozpoczynając przygodę z przedszkolem. Ponadto publikacja zawiera wszystkie najnowsze regulacje prawne związane z nauczaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Więcej informacji na ten temat (oraz samą broszurę) znajdą Państwo tutaj.

 

Kwiecień 2014

 

Festiwal Literatury dla Dzieci

                                                            30.04.2014

Kraków, Warszawa i Wrocław – w tych miastach od 12 maja do 1 czerwca tego roku odbędzie się ponad 100 spotkań w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci. Na małych czytelników czekają spotkania autorskie oraz warsztaty, w których mogą uczestniczyć przez 18 dni! Wśród nich np.:

 • Złap szwedzki trop z wyjątkowymi gośćmi ze Szwecji – dla wielbicieli literatury skandynawskie;
 • cykl Akademia Detektywa – zajęcia, kóre poprowadzą autorzy najlepszej polskiej prozy detektywistycznej;
 • seria „Dzieci filozofują" – propozycja Wydawnictwa Zakamarki skierowana do młodych filozofów;
 • warsztaty poetyckie – dla tych, którzy mają poetycką duszę;
 • Mroczne czytanki po zmroku –  dla tych, którzy chcą posłuchać poezji.

Podczas spotkań w ramach festiwalu zostaną poruszone bardzo ważne i trudne tematy, takie jak: prawa człowieka, patriotyzm, tolerancja. Zaprezentowana zostanie również literatura dotykająca problemów choroby, śmierci, rozwodu, depresji. Organizatorzy zapewniają udział kilkudziesięciu znakomitych gości, w tym autorów ze Szwecji (Martin Widmark, Asa Lind, Eva Susso) i z Hiszpanii (Vicente Ferrer, Bego).

 

Już za rok zmiany w maturach

                                                            18.04.2014

Od roku 2015 nowa matura zmieni kształt. Modyfikacja formuły egzaminu ma na celu lepsze dostosowanie jej do podstawy programowej oraz wymogów szkół wyższych. Najważniejszą zmianą będzie odejście od krytykowanego powszechnie klucza odpowiedzi. Od przyszłego roku egzaminatorzy zamiast trzymać się ściśle kryteriów ocenią w większym stopniu samodzielność i kreatywność ucznia. Od nowego roku zmieni się także forma egzaminu ustnego z obowiązkowego języka polskiego - obowiązującą dotychczas prezentację zastąpi spontaniczna wypowiedź ucznia na określony temat, inspirowana tekstem z zakresu kultury.

Według nowych zasad każdy maturzysta będzie musiał zdawać egzamin pisemny z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wśród możliwych do zdawania na egzaminie języków obcych będą: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski. Pojawią się także zmiany w prezentacji wyników egzaminu dojrzałości. Rezultaty zostaną abiturientom zaprezentowane w postaci wyniku procentowego oraz na skali centylowej, co da im informacje o tym, jaki procent zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik.

Więcej informacji na temat zmian znajdą Państwo tutaj.

 

Polacy nagrodzeni w konkursie eTwinning

                                                            17.04.2014

eTwinning to ogólnoeuropejski program współpracy internetowej placówek oświatowych. Umożliwia on nauczycielom i uczniom z całej UE wspólne prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych i internetu, a zwłaszcza blogów, czatów, wideokonferencji i poczty elektronicznej.

Podczas corocznej konferencji międzynarodowej eTwinning zostało nagrodzonych aż ośmiu nauczycieli z Polski. Prestiżowe wyróżnienia otrzymali:

Autorzy Placówka macierzysta Nagrodzony projekt
Barbara Głuszcz,
Agata Czarniakowska,
Dorota Zimacka
Szkoła Podstawowa nr 4
w Zambrowie
LYPS - Let Your Passion Shine
Anna Krzyżanowska,
Anna Młynarczyk
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabrzu
Projekt Talking Pictures
Gabryela Smolij
Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie Moi, Toi, lettres à nous
Renata Wojtaś
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku Białej e-cultural Kaleidoscope
Irena Głowińska
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Gębicach
Gold rules of good behaviour

"Warto, żeby nauczyciele realizowali projekty eTwinning przede wszystkim ze względu na współpracę z nauczycielami i uczniami z zagranicy", powiedziała wiceminister edukacji narodowej Ewa Dudek podczas spotkania z laureatami nagrody. Laureatom gratulujemy!

Więcej na temat sukcesu polskich nauczycieli tutaj.

 

Rodzice zatrzymają sześciolatki w przedszkolach

                                                            17.04.2014

Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej rodzice nie dali się przekonać do założeń nowej ustawy edukacyjnej. Żeby uchronić sześciolatki przed obowiązkiem szkolnym wykorzystują więc wytrych, którzy pozostawili im autorzy reformy - masowo udają się do poradni psychologiczno-pedagogicznych, by przebadać gotowość szkolną swoich pociech i uzyskać dokument o odroczeniu niewygodnego obowiązku.

W Warszawie uzyska go aż ok. 2 tys. na 9,3 tys., czyli co piąty 6-latek. W Krakowie do szkoły nie pójdzie jednak jedno na czterech dzieci w tym wieku. Przypomnijmy, że od września 2014 r. do szkoły mają obowiązek iść wszystkie sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. i to właśnie ich rodzice próbują w sprytny sposób obejść nowej zasady.

Więcej szczegółów na ten temat tutaj.

 

USA chwalą polski system edukacji

                                                            16.04.2014

Ogromna poprawa wyników polskich uczniów w międzynarodowym rankingu PISA, która nastąpiła między rokiem 2000 a 2012 zainspirowała amerykańską autorkę Amandę Ripley do przeanalizowania sytuacji naszego systemu edukacji. Jej wnioski są niezwykle optymistyczne. W swoim bestsellerze na temat kształcenia "The Smartest Kids in the World: And How They Got That Way" pisarka docenia postęp, jakiego dokonała Polska edukacja na przestrzeni minionej dekady. "Polska dowodzi, że dzięki reformom można poprawić sytuację. To daje nadzieję", czytamy w publikacji.

Ripley podkreśla, że mimo znacznie większych nakładów finansowych i szerokiego wykorzystania nowoczesnych technologii Stany Zjednoczone pozostają za nami daleko w tyle. Ripley sugeruje, że pozytywny wpływ na polski system kształcenia miała reforma ministra Mirosława Handkego, a zwłaszcza wprowadzenie gimnazjów, które opóźniły o rok konieczność podjęcia decyzji na temat przyszłości edukacyjno-zawodowej uczniów. Autorka podkreśla jednocześnie pułapkę nadmiernego dążenia do interaktywności szkoły. Jak pokazują badania, w amerykańskiej szkole jeden komputer przypada statystycznie na jednego 15-latka. W Polsce - na trzech. "Jak dotąd nic nie dowodzi, że poprawia to wyniki w nauce", podkreśla jednak Ripley. Po stronie plusów amerykańskiej szkoły wymienia natomiast ścisły i serdeczny kontakt uczniów z nauczycielami, którego brakuje w naszym kraju.

Więcej informacji na temat publikacji znajdą Państwo tutaj.

 

Egzamin gimnazjalny

                                                           15.04.2014

Tuż po świętach wielkanocnych we wszystkich gimnazjach w kraju rozpocznie się egzamin gimnazjalny. Potrwa trzy dni (23–25 kwietnia), w trakcie których gimnazjaliści będą zmagać się z zagadnieniami z:
(23 IV, g. 9.00–10.00) – historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut);
(23 IV, g. 11.00–12.30) – języka polskiego (90 minut);
(24 IV, g. 9.00–10.00) – przedmiotów przyrodniczych (60 minut);
(24 IV, g. 11.00–12.30) – matematyki;
(25 IV, g. 9.00–10.00) – języka obcego na poziomie podstawowym (60 minut);
(25 IV, g. 11.00–12) – języka obcego na poziomie rozszerzonym (60 minut).
Czas potrzebny na napisanie poszczególnych części może zostać wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o:
20 minut (historia, wiedza o społeczeństwie,  nauki przyrodnicze i język obcy na poziomie podstawowym);
30 minut (język obcy na poziomie rozszerzonym);
45 minut (język polski i matematyka).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

DOBRE STRONY we Wrocławiu

                                                      15.04.2014

W dniach 29 maja – 1 czerwca w odrestaurowanym budynku Dworca Wrocław Główny we Wrocławiu odbędą się Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY.To już piąta edycja targów, które skupiają wydawnictwa, autorów i ilustratorów książek dziecięcych. Targi zbiegają się z Dniem Dziecka, przygotowano zatem szereg atrakcji dla dzieci – od spotkań z autorami po konkursy z nagrodami i występy najmłodszych w ramach specjalnego festiwalu, a także wystawy i przedstawienia. Ponadto przewidziano szereg warsztatów kreatywnych, pokazy wielkich baniek mydlanych oraz ogromne gry planszowe, a także malowanie buziek i robienie figurek z balonów.
Podczas targów zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą bajkę –„A to moja bajka właśnie...”, skierowany do młodzieży szkolnej. Najlepsze bajki zostaną wydane w formie książkowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole

                                                            14.04.2014

8 kwietnia 2014 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Podczas konferencji zaprezentowano dotychczasowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które służyły poprawie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, oraz plany na najbliższą przyszłość.
Podczas konferencji dokonano przeglądu aktów prawa oświatowego, na podstawie których można udzielać pomocy uczniom, przedstawiono koncepcję salutogenezy w kontekście rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, a także zaprezentowano wyniki badań zdrowia psychicznego nauczycieli. Przedstawiono także najważniejsze zasady interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Polscy uczniowie nieprzystosowani do codziennego życia

                                                           04.04.2014

Sukces, jaki gimnazjaliści z Polski odnieśli w międzynarodowym Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA dla wielu osób był dowodem na to, że nie ma potrzeby martwić się o kondycję krajowej oświaty. Przypomnijmy, że polscy uczniowie uplasowali się w europejskiej czołówce pod względem umiejętności czytania i interpretacji tekstów, rozwiązywania problemów matematycznych oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.

Szczegółowa analiza wyników wykazała jednak, że nie we wszystkich aspektach nasze nastolatki wypadły dobrze. Okazało się, że wiedza teoretyczna, jaką dysponują, nie przekłada się na ich umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W tym module młodzi Polacy uzyskali średnio 481 punktów, co daje wynik znacznie niższy od średniej krajów OECD (500). Przeciętny uczeń gimnazjum miał problemy choćby z nietypowym ustawieniem odtwarzacza MP3, wirtualnym biletomatem i odczytaniem mapy korków drogowych. Taki wynik sugeruje, że mimo zmiany podstawy programowej wprowadzonej przez MEN w 2009 r., nauczyciele wciąż kładą niewystarczający nacisk na wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wyniki piętnastolatków omawiano na konferencji „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”, która odbyła się w Warszawie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Wychowawcy kolonijni bez przygotowania

03.04.2014

Kto opiekuje się naszymi dziećmi podczas kolonii i wyjazdów wakacyjnych? – takie pytanie zadał sobie rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Odpowiedź jest niepokojąca. Według polskiego prawa wychowawcą kolonijnym może zostać osoba z co najmniej średnim wykształceniem, która ma więcej niż 18 lat i ukończony kurs kierunkowy. Szkolenie musi liczyć 36 godzin, z czego 18 godzin ma zostać przeznaczone na wykłady, natomiast pozostałe 18 – na ćwiczenia.

W praktyce jednak kursy takie często odbywają się online – jak reklamuje jeden z organizatorów – „w domu, przy kubku kawy”. Marek Michalak apeluje o zaostrzenie tych przepisów, a przede wszystkim rezygnację z kursów internetowych, wydłużenie szkolenia oraz poszerzenie programu o więcej wiadomości z zakresu pierwszej pomocy oraz podstaw psychologii. MEN uznało zasadność tych postulatów i rozpoczęło już prace nad zmianą przepisów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Nauczyciele gnębieni w internecie

02.04.2014

Jedynka z zachowania, uwaga, nagana od dyrektora - istnieje wiele metod, żeby zdyscyplinować ucznia w klasie szkolnej. Ale jak zapanować nad nim w internecie? Według doniesień „Gazety wyborczej” aż jedna czwarta nauczycieli doświadcza przemocy ze strony swoich uczniów w sieci. Według prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zajmuje się badaniem cyberprzemocy tyle samo obawia się, że jakiś uczeń wykorzysta telefon lub internet przeciwko nim.

Często, jak w przypadku głośnej sprawy 16-letniego Adama z Jastrzębia-Zdroju, który zamieścił zdjęcia nielubianych nauczycielek na portalach randkowych, cyberprzemoc jest formą zemsty za złe oceny. Nauczyciele chcieliby mówić o cyberprzemocy, ale woleliby, aby ciężar tej dyskusji wziął na siebie ktoś  inny. Trudno przyznać się do tego, że jest się gnębionym i upokarzanym przez dziecko, którego wychowaniem powinniśmy się zająć, mówi Tomasz Wojciechowski z fundacji Falochron, która prowadzi ośrodek interwencji w kryzysach wywołanych przemocą szkolną.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Marzec 2014

 

Ruszają Targi „Edukacja”

26.03.2014

26 marca rozpoczynają się trzydniowe XIX Targi Edukacyjne „Edukacja” w Kielcach. Targi są poświęcone wszystkim sektorom związanym z edukacją i oświatą. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 150 wystawców oraz 12 tys. odwiedzających. Podczas targów będzie można zapoznać się nie tylko z najnowszą ofertą wydawniczą sektora oświatowego, ale także z pomocami dydaktycznymi i naukowymi, łącznie z grami edukacyjnymi, sprzętem komputerowym i programami multimedialnymi. Nie zabraknie też artykułów wyposażenia placówek: artykułów szkolnych i biurowych, wyposażenia sal gimnastycznych, wyposażenia placów zabaw oraz pełnego wyposażenia bibliotek.  Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w corocznych imprezach towarzyszących. Są to:

 • Ogólnopolskie Forum Dyrektorów,
 • Forum Kuratorów,
 • Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
 • Wiosenna Akademia Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Dodatkowo odbędą się:

 • Forum Innowacyjnych Nauczycieli,
 • Forum Rodziców,
 • Forum Samorządnej Młodzieży.

27 marca o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej hali F Targów Kielce odbędzie się dyskusja panelowa na temat planowanego bezpłatnego podręcznika – „czy koniec wydawnictw edukacyjnych?”. Organizatorem dyskusji jest Polska Izba Książki. Wezmą w niej udział zarówno wydawcy, jak i nauczyciele.
Podczas targów zostaną przyznane prestiżowe nagrody: Puchar Ministra Edukacji Narodowej, medale i wyróżnienia Targów Kielce, tytuł „Klasa Marzeń”, Nagrody im. Filipa Kallimacha przyznawane przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za najważniejsze inicjatywy edukacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydawcą

                                                          22.03.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 22 marca 2014 r. nabywa uprawnień wydawniczych – może zatem zlecać opracowanie i samo wydać dowolny podręcznik, a nie jedynie wydawać opinie o podręcznikach przygotowywanych przez firmy zewnętrzne. Wszystko za sprawą ustawy podręcznikowej, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. W przypadku podręcznika zleconego przez ministra edukacji narodowej nie będzie konieczne zachowanie dotychczasowych procedur, jakie stosowano w odniesieniu do podręczników szkolnych – podręcznik aakceptowany odpowiednio przez MEN albo MKiDN będzie dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa.
Uprawnień do zlecania opracowania i wydania podręcznika lub jego części nabył także minister kultury – może on zlecić taki podręcznik w przypadku szkół artystycznych.
Ustawa znosi ponadto z dyrektorów szkół obowiązek ogłaszania listy wybranych podręczników na kolejny rok szkolny do 15 czerwca każdego roku. Nadal muszą oni ogłosić taką listę, jednak  termin uległ zmianie – dyrektorzy sami mają decydować, kiedy to nastąpi. Mogą to zrobić nawet na początku roku, a więc we wrześniu.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Sprawdzian szóstoklasistów

22.03.2014

1 kwietnia 2014 roku 350 941 uczniów szóstych klas szkoły podstawowej będzie się zmagało z 17 zestawami zadań, jakie dla nich przygotowano w ramach sprawdzianu szóstoklasisty. Każdy uczeń otrzyma jeden zestaw, na rozwiązanie którego będzie miał 60 minut (uczeń o specjalnych potrzebach może otrzymać dodatkowo maksymalnie 30 minut). Prace uczniów będą sprawdzane przez egzaminatorów i przesyłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Sprawdzian szóstoklasisty pozwala ocenić umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Zestawy egazminacyjne będą dostępne 1 kwietnia ok. godz. 12 na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Od 2015 roku zmieni się formuła egzaminu. O zmianach przeczytają Państwo tutaj.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Co zabrać na maturę?

17.03.2014

Egzaminy dojrzałości zbliżają się wielkimi krokami, dlatego Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała oświadczenie, w którym wyszczególnia, z jakich pomocy naukowych może korzystać abiturient. Według CKE każdy maturzysta ma obowiązek mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz, w zależności od przedmiotu, linijkę (matematyka, geografia), cyrkiel (matematyka) lub odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami (historia muzyki). Uczniowie mają prawo do skorzystania z pomocy, które obowiązkowo ma zapewnić im szkoła. Należą do nich: słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny podczas egzaminu z polskiego oraz jedno- lub dwujęzyczne słowniki w przypadku języków białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego i kaszubskiego.

Oprócz tego każdemu maturzyście przysługuje prawo do korzystania z karty wybranych tablic chemicznych podczas zdawania egzaminu z chemii, karty wybranych wzorów i stałych fizycznych przy zdawaniu fizyki i astronomii oraz wybranych wzorów matematycznych podczas egzaminu z matematyki. Ponadto abiturient na egzamin z określonych przedmiotów może przynieść własną linijkę (biologia, chemia, fizyka i astronomia), kalkulator prosty (chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka) oraz lupę (geografia, historia).

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

 

Głos przeciw laptopom w szkołach

13.03.2014

Kamyk do ogródka zwolenników cyfryzacji w szkołach rzucili amerykańscy naukowcy. Uczeni z Uniwersytetu Kolorado w swoim najnowszym badaniu wykazali, że uczniowie, którzy na lekcjach korzystają z komputerów, osiągają niższe wyniki w testach niż osoby, które uczą się w tradycyjny sposób. Wniosek: wielozadaniowość niekoniecznie sprzyja efektywnej nauce.

„Używanie w szkołach laptopów czy innych nowoczesnych technologii do rozwiązywania zadań czy czytania tekstów to oczywisty przejaw wielozadaniowości. Szokujące dla entuzjastów technologii w szkole, a naturalne dla każdego, kto wie, o co chodzi w edukacji, są spostrzeżenia uczniów. Bo oni mówią, że laptop w klasie nie ułatwia im w znaczący sposób nauki, oprócz tego, że poprawiają swoje umiejętności bezwzrokowego pisania na klawiaturze”, komentował prowadzący badania prof. Douglas Duncan, „Ludzki mózg uczy się najlepiej poprzez interakcję z innymi ludźmi, utrwala zaś wiedzę, gdy pozwolimy mu się skoncentrować i gdy nie trwonimy uwagi na nic innego niż to, co chcemy, by przyswoił”. W konsekwencji w Stanach Zjednoczonych rośnie popularność szkół, gdzie uczniowie nie mogą korzystać z nowych technologii.

Więcej na temat badania dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Dbaj o zęby od przedszkola

10.03.2014

Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko 14,4% polskich sześciolatków nie ma problemów z próchnicą. Podstawowym sposobem zapobiegania chorobom uzębienia jest dbałość o higienę. W trosce o zęby dzieci Główny Inspektor Sanitarny wydał dokument, w którym podkreślił rolę edukacji dentystycznej już od przedszkola. W oświadczeniu podkreślono, jak ważne jest, żeby dzieci i młodzież myły zęby po każdym posiłku. Według zaleceń GIS we wszystkich przedszkolach powinno się stworzyć odpowiednie warunki do tego, by maluchy mogły regularnie szczotkować zęby – m.in. zapewnić wystarczającą ilość umywalek i umożliwić przedszkolakom przechowywanie w placówce swoich oznakowanych przyborów do mycia zębów.

W dokumencie znalazło się także przypomnienie, że dobra szczoteczka dla przedszkolaka powinna być wykonana z miękkiego włosia, mieć wąską i krótką główkę oraz być wymieniana co najmniej raz na trzy miesiące. Główny Inspektor Sanitarny podkreślił, że wszelkie inicjatywy ukierunkowane na wzrost świadomości, motywacji, umiejętności oraz wyrobienie nawyku prawidłowego mycia zębów spotkają się ze wsparciem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pełną treść oświadczenia znajdą Państwo tutaj.

 

Na ratunek humanistyce

08.03.2014

Niż demograficzny i unijne wytyczne zmierzające do rozwoju kierunków ścisłych spowodowały znaczne pogorszenie sytuacji nauk humanistycznych. Dla uzdrowienia sytuacji powstał Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, który już wysunął szereg konkretnych postulatów. KKHP proponuje wprowadzenie zasady finansowania szkół wyższych nie tylko na podstawie liczby studentów, ale także dorobku naukowego. Środowisko humanistów postuluje też wprowadzenie filozofii jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich kierunków studiów od licencjatu oraz do gimnazjów i liceów, a także uznanie nauki filozofii za warunek niezbędny, by nadać szkole wyższej nazwę „uniwersytet”. Naukowcy oczekują również, że dokonana zostanie korekta ostatnich reform nauki i szkolnictwa wyższego, która, ich zdaniem, oparła ocenę jakości kształcenia o nieprzystające do specyfiki nauk humanistycznych kryteria ilościowe.

Opinie rozżalonych humanistów wzięła pod uwagę minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, która na rządowym blogu napisała: „Można oczywiście pochylać się nad malejącą liczbą chętnych na filozofię i kierunki humanistyczne, ale sprawa wymaga szerszego spojrzenia. Młodzież stara się wybierać studia, które jej zdaniem zapewnią dobrą przyszłość, na których zdobędą nie tylko wiedzę, ale też kompetencje i umiejętności zwiększające ich szanse na trudnym rynku pracy, takie jak np. komunikatywność, umiejętność definiowania problemów, krytyczne myślenie. To zestaw cech, które kształtuje studiowanie nauk humanistycznych. Dlatego ważne jest przywrócenie humanistyce należnego jej miejsca na polskich uczelniach”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało wprowadzenie tzw. „Pakietu dla humanistyki”, który zostanie zaprezentowany podczas Wyższego Okrągłego Stołu Humanistyki w Centrum Nauki Kopernik.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Zła akustyka w klasach

07.03.2014

Co słychać (a czego nie słychać) w polskich szkołach? – takie pytanie zadali sobie eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy uznali, że jedynie mniej niż 1 proc. krajowych sal lekcyjnych spełnia wymogi dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu. Akustyka klas w naszych placówkach oświatowych pozostawia wiele do życzenia, odbijając się na wynikach uczniów i zdrowiu nauczycieli.

Poważnym problemem jest zbyt długi czas pogłosu, który sprawia, że dzieci mogą mieć problemy ze zrozumieniem nauczyciela. Eksperci podkreślają, że czas wybrzmiewania dźwięków nie powinien być dłuższy niż 0,6 sekundy, ale tylko mały odsetek naszych klas choćby zbliża się do tego standardu. Mikołaj Jarosz z CIOP wskazuje, że wykończenie klas twardymi materiałami powoduje wysoki poziom tak zwanego tła akustycznego, który sprawia, że nauczyciel musi podnosić głos o co najmniej 6 db. Sytuację mogłoby poprawić zastosowanie na dużą skalę materiałów dźwiękochłonnych, które nie odbijają, ale pochłaniają dźwięki. Takiej inwestycji chwilowo nie ma jednak w planach resortu edukacji.

Więcej na temat szumu w polskich szkołach przeczytają Państwo tutaj.

 

Filozofia dla liceów?

05.03.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Szkolnictwa Wyższego wspólnie planują wprowadzić filozofię do szkół ponadgimnazjalnych. „Matka wszystkich nauk”, która już dziś obowiązuje powszechnie na uniwersytetach, może wejść także do standardu nauczania w szkołach średnich.

Nowy przedmiot ma nie tylko przygotować licealistów do nauki filozofii na dalszych etapach kształcenia, ale też zapobiec powszechnemu kryzysowi nauk humanistycznych. Oba resorty wierzą, że taka inicjatywa zachęci licealistów do wybierania studiów wyższych o profilu humanistycznym. Filozofia w liceach ma również uchronić przed bezrobociem pracowników likwidowanych katedr filozofii na uniwersytetach. „Możliwe, że tak jak na zachodzie Europy filozofii w liceach nauczać będą profesorowie uniwersyteccy. Szczegóły musimy jeszcze wypracować”, mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na temat filozofii w liceach znajduje się tutaj.

 

Przestarzałe testy do diagnozy sześciolatków

02.03.2014

Polskie przedszkolaki są diagnozowane na podstawie zdezaktualizowanych testów psychologicznych – alarmują eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych. W obliczu trwającej od wielu miesięcy dyskusji na temat obowiązku szkolnego sześciolatków rodzice masowo ruszyli do poradni psychologiczno-pedagogicznych, by sprawdzić gotowość szkolną swoich pociech. Szybko okazało się jednak, że narzędzia psychometryczne mające badać dojrzałość dzieci pochodzą z ubiegłego wieku i w związku z tym zupełnie nie spełniają swojej funkcji.

W standardowych testach diagnostycznych dla przedszkolaków pojawiają się zdjęcia samochodów z lat 60. ubiegłego wieku, pytania dotyczące kasety magnetofonowej i telefonu ze słuchawką na sznurze. Mimo że większość dzisiejszych kilkulatków prawdopodobnie nigdy nie korzystała z tradycyjnego magnetofonu, wiedza na temat dawnych realiów technologicznych będzie podstawą do oceny, czy są gotowe do podjęcia nauki. Psychologowie podkreślają też, że wynik osiągany przez przedszkolaka jest porównywany z rezultatami uzyskiwanymi przez dzieci ponad 20 lat temu, co może poważnie zafałszować obraz. IBE już zapowiedział przygotowanie nowych narzędzi, które mają wejść do użycia już w listopadzie tego roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

 

Luty 2014

 

Stop pladze zwolnień z WF-u

26.02.2014

Uczniowie w szkołach nie tylko coraz bardziej niezdrowo jedzą, nagminnie unikają też aktywności fizycznej. Z roku na rok coraz powszechniejszą praktyką jest opuszczanie zajęć WF dzięki lekarskim usprawiedliwieniom. Posłowie chcą ograniczyć to zjawisko, wprowadzają zapis, zgodnie z którym jedynie lekarz pediatra będzie mógł wypisać uczniowi prawomocne zwolnienie.

Z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w szkołach podstawowych na WF nie uczęszcza nawet 15% uczniów, a na dalszych etapach kształcenia ten odsetek sięga nawet 30%. Posłowie PiS i PO prześcigają się w pomysłach na uzdrowienie tej sytuacji. Jan Tomaszewski z PiS uważa, że przede wszystkim nie powinny być honorowane zwolnienia wystawiane uczniom przez rodziców, a Roman Kosecki z PO uważa nawet, że zwolnienia powinien wystawiać tylko lekarz szkolny lub specjalista z kliniki sportowej. Jaki efekt przyniosą poselskie starania? Zobaczymy.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Mniej agresji w naszych szkołach

24.02.2014

W 2013 roku po raz pierwszy od kilku lat spadła w szkołach liczba przestępstw. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w ubiegłym roku w polskich podstawówkach i gimnazjach doszło do 17,5 tys. przestępstw, co oznacza znaczący spadek w stosunku do roku poprzedniego. Wówczas było ich ponad 24 tys. W 2013 roku na terenie placówek wydarzyło się znacznie mniej rozbojów (niecałe 4 tys. wobec 7 tys. w 2012 r.) i bójek (800 przypadków, czyli prawie o połowę mniej niż wcześniej). Niewielki spadek odnotowano też w kwestii przypadków posiadania i rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków (760 ) oraz kradzieży (2,6 tys.). Wyniki te są niezwykle optymistyczne, wielu ekspertów podaje jednak w wątpliwość uspokajające statystyki. Podkreślają oni, że dyrektorzy szkół często rezygnują ze zawiadomienia policji o wykroczeniach, które mają miejsce w szkole w trosce o wizerunek placówki.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj

 

Rodziców nie stać na podręczniki

22.02.2014

Zatrważające dane na temat warunków życia dzieci w Polsce opublikował niedawno GUS. Z publikacji pt. „Warunki życia rodzin w Polce” wynika, że aż 450 tys. uczniów w naszym kraju nie ma wszystkich potrzebnych podręczników, ponieważ ich rodziców nie stać na zakup pełnej wyprawki. W raporcie czytamy: „Z powodu ograniczeń finansowych, ponad 5% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu musiało zrezygnować z zakupu wszystkich potrzebnych podręczników. Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników deklarowało prawie 14% gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i więcej”. Wielu rodziców nie stać także na zapewnienie dzieciom zajęć dodatkowym i korepetycji.  „Z dodatkowych płatnych zajęć uzupełniających (dokształcanie z przedmiotów objętych zajęciami obowiązkowymi – korepetycje, kursy przygotowujące do egzaminów) zrezygnowało 15,6% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, a z zajęć nadobowiązkowych (sportowe, muzyczne, plastyczne, inne) – 14,9%.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Polska szkoła nie uczy samodzielnego myślenia

20.02.2014

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport pt. "Szkoła Samodzielnego Myślenia", w którym zawarł wyniki badań dotyczących specyfiki kształcenia w polskich placówkach oświatowych. Eksperci z IBE sprawdzili umiejętności uczniów w zakresie języka polskiego i matematyki. Wyniki badania są alarmujące. Jedynie dwa procent badanych uczniów klasy maturalnej potrafiło poprawnie zinterpretować tekst, który przeczytali, i logicznie uzasadnić swoją odpowiedź. Rezultaty młodszych uczniów są jeszcze gorsze. Najwyższą ocenę z tego zadania otrzymał tylko 1 promil uczniów szkoły podstawowej i 2 promile młodzieży z pierwszej klasy gimnazjum.

Podobnie było z umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich zaledwie w 27 proc. potrafili uzasadnić swój wynik rozwiązania zadania matematycznego, a duża część z nich nawet nie podjęła się próby rozwiązania prostych zadań z geometrii. Jak napisano w komentarzu do raportu IBE, "ten wynik musi niepokoić, bo pokazuje, że samodzielność myślenia, umiejętność zrozumienia skomplikowanej wypowiedzi, sprawność argumentacyjna cechuje uczniów nielicznych, zapewne szczególnie utalentowanych".

Więcej informacji na temat badania IBE znajdą Państwo tutaj.

 

Bariera językowa dla cudzoziemców w szkołach

18.02.2014

Podczas seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty” zorganizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich omówione zostały wyniki raportu dotyczącego jakości edukacji małoletnich cudzoziemców w naszym kraju. Wzięli w nim udział m.in. Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, przedstawiciele MEN, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców oraz dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. „Celem przeprowadzonych w Biurze RPO badań było sprawdzenie, czy w stosunku do cudzoziemców przebywających na terytorium Polski konstytucyjne prawo do nauki jest w sposób należyty i efektywny realizowane” pisała we wstępie do raportu Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na podstawie badań prowadzonych w latach 2011-2013 w szkołach podstawowych, gimnazjach i ośrodkach dla cudzoziemców stwierdzono, że znaczącym problemem w zakresie edukacji dzieci zza granicy jest ich niewystarczająca znajomość języka polskiego, która utrudnia im udział w lekcjach. Możliwym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zorganizowanie nauki języka polskiego w przedszkolach działających przy ośrodkach dla cudzoziemców. W raporcie zwrócono też uwagę na to, że nie wszystkie placówki odpowiedzialne za kształcenie dzieci cudzoziemców przyjmują uczniów, którzy przyjeżdżają do kraju pod koniec roku szkolnego. Najpoważniejszym problemem okazała się jednak edukacja w ośrodkach, do których trafiają cudzoziemcy czekający na wydalenie z Polski, gdzie - jak wykazał raport - dzieciom cudzoziemców praktycznie nie oferuje się właściwego kształcenia.

Więcej informacji na temat raportu znajdą Państwo tutaj.

 

Polacy nie doceniają swoich szans edukacyjnych

12.02.2014

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez Instytut Gallupa wykazało, że Polacy wyjątkowo pesymistycznie postrzegają możliwości rozwoju swoich dzieci. Jedynie 77 proc. z 1000 ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie: "Czy sądzisz, że dzieci w twoim kraju mają co dzień możliwości uczenia się i rozwoju?". Prawie jedna czwarta rodaków nie widzi w kraju możliwości rozwoju dla swoich pociech.

Gorzej od nas wypadli tylko Słoweńcy, Rumuni, Grecy, Łotysze, Litwini i Estończycy. Taki niepozytywny wynik dziwi zwłaszcza W zestawieniu z rankingiem UNICEFU badającym jakość życia dzieci w poszczególnych krajach. Polska zajmuje w nim wysokie 21. miejsce, wyprzedzając takie kraje wysoko rozwinięcie, jak USA i Włochy. Co z tego wynika? Polacy, więcej optymizmu!

Więcej informacji na temat badania znajdą Państwo tutaj.

 

Etyka nawet dla jednego ucznia

11.02.2014

Nowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej obliguje szkołę do zorganizowania lekcji etyki nawet dla jednego ucznia. Nowa inicjatywa wynika ze zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.Nowelizacja jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie skargi 7710/02 Grzelak przeciwko Polsce. Trybunał zobowiązał Polskę do wykreślenia z dokumentu zdania, które uzależnia utworzenie grupy zajęciowej z religii lub etyki od ilości zainteresowanych.

Po zmianie naukę alternatywnych przedmiotów katechetycznych może podjąć każdy uczeń - zapewni to możliwość pełnego korzystania z praw konstytucyjnych ateistom, a także wyznawcom mało rozpowszechnionych, a zarejestrowanych oficjalnie w Polsce religii. Zgodnie z nowymi zapisami uczniowie będą od tej pory musieli przedstawiać deklarację uczestnictwa w zajęciach w formie pisemnej, a nie, jak dotychczas, ustnej.

Więcej na temat nowelizacji przeczytają Państwo tutaj.

 

Nowa wiceminister edukacji narodowej

08.02.2014

Ewa Dudek, dotychczasowa wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w MEN.Nowa wiceminister ukończyła filologi polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium dla nauczycieli języka angielskiego. Po wieloletniej pracy w oświacie w 2007 roku związała się z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie pracowała w Departamencie Funduszy Strukturalnych.Trzy lata później trafiła do Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie najpierw pracowała jako koordynatorka projektu nadzoru pedagogicznego, a później pełniła funkcję wicedyrektora. Ewa Dudek objęła urząd 6 lutego na wniosek minister Joanny Kluzik.

Więcej informacji na temat nowej wiceminister znajdą Państwo tutaj.

 

MEN w walce z niezdrową żywnością

05.02.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej poparło poselski projekt ustawy o zakazie sprzedawania, oferowania i promowania niezdrowej żywności na terenie szkół i placówek systemu oświaty. Inicjatywa ma na celu zmianę niekorzystnych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, zwłaszcza poprzez regulację działalności sklepików szkolnych i zapewnienie uczniom zbalansowanych posiłków w stołówkach szkolnych.
Zadaniem szkoły jest nie tylko uczenie i wychowywanie, ale także dbałość o zdrowie i zrównoważony rozwój dzieci. Czas chodzenia do szkoły to okres kształtowania charakteru i zainteresowań, ale również zwyczajów żywieniowych. Dlatego MEN uznało, że konieczne jest podjęcie walki z plagą niezdrowej żywności, z którą mamy do czynienia w polskich szkołach. Chipsy, cukierki, batony, tłuste hamburgery i gazowane napoje to dziś podstawowy asortyment sklepików w ogromnej części krajowych szkół. Posłowie uznali, że, aby skutecznie zapobiegać otyłości wśród młodzieży szkolnej, niezbędne jest podjęcie akcji informacyjnej dla dyrektorów szkół i innych działań zaopatrzenia sklepiki szkolne w produkty o wysokiej wartości odżywczej a niskiej zawartości cukru, soli i tłuszczów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w oficjalnym serwisie MEN.

 

Od uczniów do naukowców - konferencja dla nauczycieli

03.02.2014

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli gimnazjów z całej Polski do udziału w konferencji „Pytaj, badaj, wnioskuj!”. Wydarzenie, organizowane w ramach projektu Akademia uczniowska.

Konferencja odbędzie się w dniach od 17 do 28 marca w ośmiu miastach Polski:

17 marca 2014 – w Zielonej Górze;

18 marca 2014 – w Szczecinie;

20 marca 2014 – w Bydgoszczy;

21 marca 2014 – w Gdańsku;

24 marca 2014 – w Łodzi;

25 marca 2014 – w Opolu;

26 marca 2014 – w Krakowie;

28 marca 2014 – w Lublinie.

Konferencja organizowana jest z myślą o nauczycielach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, głównie matematyki, fizyki, chemii i biologii. Dowiedzą się oni, jak zainspirować uczniów do podejmowania wyzwań naukowych, jak pomóc im w prowadzeniu eksperymentów i wspierać w rozwiązywaniu wymagających zadań.

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 17 lutego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz zaświadczenie o uczestnictwie. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo tutaj.

 

Styczeń 2014

Dualne kształcenie zawodowe
w Szwajcarii i Polsce

27.01.2014

27 stycznia 2014 roku w warszawskim Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym odbyło się Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz polskich i szwajcarskich, jak i przedstawiciele świata naukowego.
Jeden  z paneli dyskusyjnych poświęcono kształceniu dualnemu w Polsce i w Szwajcarii. Prezydent RP Bronisław Komorowski i prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Didier Burkhalter zachęcali do nawiązania ścisłej współpracy obu państw w zakresie badań naukowych i edukacji (między innymi w kontekście szkolnictwa zawodowego). Podczas panelu dyskusyjnego podano przykłady . Wymiana doświadczeń  z pola szkolnictwa zawodowego między instytucjami i przedsiębiorstwami polskimi oraz szwajcarskimi  ma służyć przede wszystkim poprawie szans zawodowych młodych pracowników na rynku pracy. W trakcie spotkania podkreślono, że Szwajcaria swoją dobrą pozycję ekonomiczną zawdzięcza przede wszystkim dobrze zorganizowanemu i świetnie funkcjonującemu szkolnictwu zawodowemu (kształcenie zawodowe w Szwajcarii dotyczy 2/3 uczniów, bezrobocie zaś to niecałe 4 proc.) – rozwiązania szwajcarskie powinny zatem stanowić przykład i punkt odniesienia, zwłaszcza w kontekście wprowadzonej w 2012 roku reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
W dyskusji wzięli udział: dyrektor Centrum Badań Ekonomiki Edukacji z Uniwersytetu Berneńskiego  prof. Stefan Wolter , prezydent Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców Valentin Vogt,  prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze Iwona Krawczyk oraz dyrektor Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej Lucyna Białk-Cieślak.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Karanie za brak podręcznika niezgodne z prawem

27.01.2014

Wiceminister edukacji Joanna Berdzik zauważyła, że karanie uczniów za nieposiadanie podręcznika na zajęciach edukacyjnych jest niezgodne przepisami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. Tymczasem z danych zebranych w badaniach ankietowych wynika, że 14 proc. uczniów szkół podstawowych oraz 25 proc. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostało z tego powodu ukaranych otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Więcej na ten temat mogą Państwo znaleźć tutaj.

 

Biblioteki szkolne nieobjęte Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020

27.01.2014

W latach 2014–2020 planuje się przeznaczyć miliard złotych na rozwój czytelnictwa w Polsce – wszystko w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020, który jednak nie obejmuje bibliotek szkolnych. Jak podkreśla Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, te zaś stanowią większość bibliotek w kraju i powinny być objęte programem, który oprócz promocji czytelnictwa i wspierania wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, przeprowadzania szkoleń dla  księgarzy oraz wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących rynku książki ma zapewnić modernizację  budynków bibliotek, unowocześnić  ich serwis oraz pomóc w zakupie nowości i szkoleniu bibliotekarzy. Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie, z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj.

 

Deficyt komputerów w szkołach

24.01.2014

Od początku września nowe przepisy nakazują szkołom ograniczenia liczebności grup, które uczestniczą w zajęciach z informatyki, do 24 osób – z zastrzeżeniem, że przy jednym stanowisku komputerowym może pracować tylko jeden uczeń (przepisy nie dotyczą klas I–III szkoły podstawowej). Z badań Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że aż 12% liceów ogólnokształcących w kraju nie spełnia tych wymagań!
Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

Ferie czas zacząć!

24.01.2014

20 stycznia ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z części województw w naszym kraju, dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina nauczycielom i opiekunom, na co należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście wyjazdów zimowych.

O bezpieczeństwie dzieci mówią zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Uczulamy rodziców i opiekunów, żeby przed wysłaniem dzieci na zorganizowany obóz czy kolonie sprawdzali wiarygodność organizatora wyjazdu. Wszelkie informacje, takie jak numery wydanych zaświadczeń (turnus powinien zostać zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty), dane organizatora, liczba uczestników oraz termin i lokalizacja wypoczynku znajdą Państwo na specjalnej stronie temu poświęconej: http://wypoczynek.men.gov.pl.  Za pośrednictwem strony można również zgłaszać wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i nadużycia. Miejmy nadzieję, że do takich nie dojdzie!

Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych ferii!

Poniżej terminy ferii zimowych w 2014 roku dla wszystkich województw:

20 stycznia – 2 lutego 2014 r.

 • lubelskie
 • łódzkie
 • podkarpackie
 • pomorskie
 • śląskie

27 stycznia – 9 lutego 2014 r.

 • podlaskie
 • warmińsko-mazurskie

3–16 lutego 2014 r.

 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • wielkopolskie

17 lutego – 2 marca 2014 r.

 • dolnośląskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • zachodniopomorskie

 

Więcej profesorów oświaty?

24.01.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje powiększyć grupę nauczycieli, którzy co roku otrzymują elitarny tytuł profesora oświaty. Do tej pory było to 20 osób rocznie, w latach 2015–2016 ma być ich więcej. MEN proponuje jednak, żeby honorowy tytuł nie wiązał się z kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczycieli.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Bezpłatna nauka w bibliotekach

20.01.2014

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece” zainicjowany przez firmę MegaWiedza we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce bezpłatny dostęp do serwisu Megamatma.pl do marca 2015 roku. W projekcie może wziąć udział każda placówka, która posiada przynajmniej jeden komputer z dostępem do internetu.
Dzięki serwisowi uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice mogą przypominać sobie zagadnienia matematyczne, rozwiązywać zadania, przejrzeć arkusze egzaminacyjne, poczytać ciekawostki.
Więcej informacji na temat inicjatywy znajdą Państwo tutaj.

Prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzin

20.01.2014

Pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowali wspólnie zbiór uprawnień przysługujących dzieciom i młodzieży, które dotknęła niepełnosprawność, oraz ich rodzinom. Zbiór przepisów prawnych nosi tytuł „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych”, i powstał w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.
Publikacja zawiera przekrój przez wszystkie dziedziny życia osób niepełnosprawnych oraz zbiera w jednym miejscu przepisy, których znajomość znacznie ułatwi życie opiekunom i pedagogom zajmującym się dziećmi niepełnosprawnymi.
Publikacja jest dostępna tu
taj.

 

Będzie jeden podręcznik dla klas pierwszych

13.01.2014

Premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji prasowej, że już od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas pierwszych zostaną wyposażeni w jeden podręcznik. Książka będzie identyczna dla wszystkich uczniów i całkowicie darmowa. Dla starszych klas nadal obowiązywał będzie pakiet podręczników, za który rodzice będą musieli zapłacić nawet kilkaset złotych. Pomysł, który powstał, by odciążyć kieszenie Polaków, nie spodobał się jednak przedstawicielom lobby wydawniczego, dla których wybór wielu książek jest okazją do dużych zysków. Przeciwko narzuconemu odgórnie podręcznikowi protestuje także część nauczycieli. Aby wprowadzić w życie dyskusyjną zmianę, niezbędne będą zmiany ustawowe.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Gwarancja swobody w sprawie gender 

11.01.2014

Minister nauki zabrała głos w dyskusji dotyczącej edukacji równościowej młodzieży. W oficjalnym komunikacie Lena Kolarska-Bobińska zapowiedziała, że na uczelniach wyższych wciąż będzie panowała wolność badań naukowych w tej dziedzinie i podkreśliła, że tylko pełna swoboda krytyki naukowej pozwala "na nieskrępowany rozwój myśli nad istotnymi zjawiskami społecznymi". Minister zadeklarowała także, że zamierza wspierać wszystkie elementy polityki równości płci, do których odwołują się europejskie programy operacyjne i nowy program ramowy Horyzont 2020. Jak czytamy w oświadczeniu, "zasady polityki równościowej stanowią istotne ogniwo tych programów, a ich odrzucenie eliminowałoby polskich uczonych z możliwości korzystania ze środków unijnych, które są znaczące." W swojej deklaracji Kolarska-Bobińska powołuje się na artykuł 33. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniający kobietom i mężczyznom równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Przypomnijmy, że gender jest istotnym obszarem badawczym takich dyscyplin nauki, jak socjologia, kulturoznawstwo, filozofia, historia, psychologia czy literaturoznawstwo.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj


Grudzień 2013

Szkoły na zdrowie!           

17.12.2014

10 grudnia 2013 roku minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska przyznała Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” 13 placówkom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Nagrody zostały wręczone przez sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego.
Poniżej zamieszczamy listę szkół, które w tym roku zostały nagrodzone za szczególną dbałość o promowanie zdrowia:

 • Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, ul. Szkolna 11, 42–130 Wręczyca Wielka
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 17, 40–232 Katowice
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, ul. J. Malczewskiego, 140–748 Katowice
 • Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni, ul. Kosynierów 32, 62–300 Września
 • Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 09–210 Drobin
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, ul. Wojsławska 1, 22–425 Grabowiec
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im H. Sienkiewicza w Elblągu, ul. Mickiewicza 41,82–300 Elbląg
 • Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, Niegosław 69, 66–530 Dresdenko
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku, ul. Poleska 27, 15–476 Białystok
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach, ul. Zarębskiego 2, 40–854 Katowice
 • Szkoła Podstawowa w Stanowicach, ul. Szkolna 7, 44–230 Stanowice
 • Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach, ul. Zielona 5, 40–756 Katowice
 • Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie, ul. Sportowa 1, 13–200 Działdowo

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Nauczyciele kolegiów nauczycielskich bez świadczeń kompensacyjnych             

13.12.2014

10 grudnia 2013 roku podczas wspólnego posiedzenia komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Projekt zakładał przyznanie świadczenia kompensacyjnego nauczycielom, którzy są zatrudnieni w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. W związku z faktyczną likwidacją wymienionych placówek planowano umożliwienie nauczycielom wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Projekt ustawy został jednak odrzucony.
Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował również o rozszerzenie katalogu uprawnionych do otrzymywania wspomnianego świadczenia o nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnionych do końca grudnia br. na podstawie Karty Nauczyciela.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Nowa publikacja GUS-u                

12.12.2014

Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczne zestawienie danych dotyczących szkolnictwa Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013. Publikacja zawiera informacje o placówkach edukacyjnych każdego stopnia (od placówek wychowania przedszkolnego po szkoły zawodowe i specjalne), za wyjątkiem uczelni wyższych. Znajdą w niej Państwo nie tylko dane o samych szkołach, ale także informacje o absolwentach, nauczycielach i dodatkowe informacje – o wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Publikacja GUS-u jest opatrzona komentarzem analitycznym i uwagami metodologicznymi.

Znajdą ją Państwo tutaj.

Dzieci w szkołach nadal dożywiane     

11.12.2014

Sejm zdecydował, że akcja dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych, zostanie przedłużona na lata 2014–2020. Przewiduje się, że z programu skorzysta ok. 1,1 mln dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat programu dożywiania znajdą Państwo tutaj.

ZNP w obronie polityki równościowej      

10.12.2014

Związek Nauczycielstwa Polskiego jednoznacznie potępił przejawy agresji skierowanej w stronę nauczycieli i nauczycielek realizujących edukację równościową (zwaną też edukacją równości płci lub edukacją genderową).
Zwrócił się również z oficjalnym pismem do Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec aktów agresji wymierzonych w nauczycielki i nauczycieli realizujących edukację równościową.

Całe oświadczenie ZNP znajdą Państwo tutaj.

Polscy gimnazjaliści w europejskiej czołówce

08.12.2014

Uczniowie polskich gimnazjów znakomicie wypadli na tle swoich rówieśników z Unii Europejskiej w rankingu Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA. Spośród wszystkich 64 krajów biorących udział w teście, Polska zajęła 13 miejsce ex aequo z Kanadą.
W sprawdzianie, który pisała młodzież w wieku 15 lat, nasi uczniowie uzyskali średnio 518 punktów z matematyki oraz czytania i interpretacji tekstu, przy czym światowa średnia z obu części wynosiła kolejno 494 i 496 punktów. Również w naukach przyrodniczych znaleźliśmy się powyżej średniej z wynikiem 526 punktów (przeciętny wynik to 501 punktów).
Za nami w rankingu są takie kraje, jak Niemcy, Australia, Luksemburg, Norwegia oraz Wielka Brytania. Wyprzedziły nas m.in. Finlandia, Szwajcaria oraz kraje azjatyckie, które przodują w zestawieniu. Sukces Polski jest tym większy, że oznacza znaczącą poprawę wyników. Przypomnijmy, że w 2003 r. uplasowaliśmy się poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 i 2009 na poziomie średniej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Co zrobić, żeby dzieci czytały?     

07.12.2014

Debata pod tym tytułem odbyła się w ramach międzynarodowego kongresu Youth Engagement Summit 2013, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gazet i Wydawców Prasy WAN-IFRA oraz „Gazetę Wyborczą”. Kongres odbywał się w Warszawie w dniach 2–4 grudnia 2013 roku w siedzibie „Gazety Wyborczej”. Konferencja „Co zrobić, żeby dzieci czytały?” jest organizowana w ramach akcji „Czytamy w Polsce”, i zaprezentowano podczas niej ciekawe projekty poświęcone promocji czytelnictwa wśród młodych ludzi, realizowane w Europie. Inicjatywę objęła patronatem honorowym małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, w debacie wzięli udział także m.in.: Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Kultury Bogdan Zdrojewski, Minister Edukacji Narodowej w latach 2011–2013 Krystyna Szumilas, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury UE Jeanne-Emmanuelle Hutin oraz redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik.

Więcej informacji na temat kongresu i samej konferencji znajdą Państwo tutaj.

Akcja „Ćwiczyć każdy może” przedłużona do końca grudnia!       

05.12.2014

W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły (RBS), który wpisuje się w rządowy program na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, odbywa się akcja „Ćwiczyć każdy może”. Akcja jest skierowana do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, które mogą zgłosić chęć swojego udziału do 31 grudnia 2013 roku. Celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Więcej informacji (wraz z możliwością rejestracji) uzyskają Państwo tutaj.

E-matura już gotowa

04.12.2014

Specjaliści z Politechniki Łódzkiej zakończyli prace na platformą, która umożliwi uczniom zdawanie egzaminu maturalnego on-line. Ich projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Stworzyliśmy platformę, która umożliwia zdawanie matury za pomocą komputera. Nie trzeba podchodzić do niej w tradycyjnej papierowej formie – mówiła Małgorzata Trocha z PŁ. W formie elektronicznej przeprowadzono na razie próbny egzamin z matematyki. Docelowo będzie można zdawać także wirtualny egzamin dojrzałości także z innych przedmiotów ścisłych – informatyki czy fizyki. Wizja e-matury z języka polskiego wciąż budzi kontrowersje w środowisku nauczycieli. Mimo ministerialnej akceptacji, e-matura nie wejdzie na razie do użycia na szeroką skalę. Szkoły nie posiadają bowiem wystarczającej bazy komputerowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Ustawa rekrutacyjna                        

03.12.2014

Sejm uchwalił tzw. ustawę rekrutacyjną, która wprowadza jasne zasady rekrutacji do przedszkoli.
Ustawa:

 • daje pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka;
 • uwzględnia potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi;
 • definiuje rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • uwzględnia potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.


Listopad 2013

Rośnie liczba zwolenników edukacji domowej                     

26.11.2014

Według doniesień "Naszego Dziennika" rodzice są coraz bardziej skłonni wziąć na swoje barki edukację dzieci. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja "Czy trzeba posyłać dzieci do szkoły?", poświęcona właśnie tematyce nauczania domowego. Mimo że edukacja domowa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga od rodziny dużych nakładów pracy, ma także zalety, które przemawiają do dużej części rodziców. Nauka w domu jest dobrym sposobem, by uchronić dziecko przed coraz częstszą w szkołach agresją, ciasnymi programami nauczania oraz szkolną biurokracją. Zwolennicy tego rodzaju kształcenia podkreślają, że zapewnia także dzieciom możliwość lepszego rozwoju indywidualnych umiejętności. Sceptycy ostrzegają, że nie pozwala na pełny rozwój społeczny dziecka. Edukacja domowa jest szczególnie popularna w środowiskach religijnych, choćby wśród protestanckich wspólnot religijnych z USA. W Stanach Zjednoczonych w ten sposób uczy się 2,5 mln dzieci.

Więcej przeczytają Państwo tutaj.

Nowe miejsca pracy dla nauczycieli    

22.11.2014

Długo trwała batalia o wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Choć nowa ustawa, która ostatecznie wchodzi w życie od 1. września 2014, od dawna budzi kontrowersje wśród rodziców i pedagogów, będzie miała swoje pozytywne konsekwencje dla gospodarki. Więcej dzieci w szkołach to więcej pracy dla nauczycieli. Wskutek obniżenia wieku szkolnego, w nadchodzącym roku szkolnym powinno powstać aż 18 tysięcy nowych pracy dla nauczycieli.
Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ciągu najbliższych dwóch lat w sektorze oświaty znajdzie zatrudnienie ponad 30 tysięcy osób. – W momencie, kiedy te dwa roczniki, czyli po 200 tys. dzieci, będą przechodziły przez cały system edukacyjny, to będzie ogromna szansa również dla nauczycieli przedmiotowców – tłumaczył Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji narodowej - Planujemy, że ci pedagodzy na poziomie drugiego etapu edukacyjnego, czyli w klasach 4-6, a także gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych będą znajdowali zatrudnienie w oświacie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Kontrowersyjny projekt tropienia pedofilii w szkołach

21.11.2014

To kolejny dyskusyjny pomysł stronnictwa politycznego Twój Ruch – partii Janusza Palikota. Poseł TR Piotr Paweł Bauć, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, złożył wniosek o przeprowadzenie w szkołach nietypowej ankiety mającej na celu sprawdzenie, czy zatrudnieni w placówkach księża i katecheci nie dopuszczają się aktów o charakterze molestowania seksualnego lub pedofilii.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło nieco treść wniosku i postanowiło objąć badaniem całe ciało pedagogiczne „bez podziału na poszczególne grupy nauczycieli, czy pracowników szkoły”. Jak informuje "Dziennik Zachodni”, mimo sprzeciwów środowisk kościelnych, MEN zobowiązało do przeprowadzenia badań wszystkie wojewódzkie kuratoria oświaty.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Nowy Minister Edukacji Narodowej           

20.11.2014

27 listopada 2013 roku premier Donald Tusk powołał nowego Ministra Edukacji Narodowej. Joanna Kluzik-Rostkowska zastąpiła na tym stanowisku Krystynę Szumilas.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Poznań stawia na edukację    

17.11.2014

Stolica Wielkopolski ogłosiła miejski projekt budżetu na rok 2014. Wynika z niego, że największy kawałek tortu, bo aż 860 mln złotych przypadnie w udziale oświacie. Dobrą wiadomość dla poznańskich nauczycieli ogłosił na konferencji prasowej prezydent miasta Ryszard Grobelny. Jest się z czego cieszyć, zwłaszcza że wskutek złej sytuacji finansowej Poznania, całkowite wydatki miasta zostały obcięte aż o 6 procent w stosunku do roku poprzedniego. - To nie będzie łatwy rok, zresztą ostatnie lata są chude. Dochody nie rosną tak jak w poprzednich latach, a wydatki w wielu dziedzinach muszą wzrosnąć. Trzeba też utrzymać niedawno oddane do użytku inwestycje. To wszystko trudno się bilansuje – wyjaśniał prezydent Grobelny. W związku z tym zaplanowano zmniejszenie nakładów na drogi, komunikację publiczną, politykę społeczną i zdrowotną oraz kulturę. Łączne dochody miasta mają wynieść 2,85 mld złotych, czyli o 1,6 procent więcej niż w roku 2013, a wydatki sięgną 2,76 mld złotych. Przyszłoroczny budżet miasta ma zamknąć się nadwyżką 82 mln złotych.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Nauczyciele z Litwy z wizytą w Polsce  

16.11.2014

Dziesięciu członków stowarzyszeń nauczycielskich z Litwy złożyło nam wizytę studyjną 12–13 listopada 2013 roku. Spotkania odbyły się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz rozwój systemu przekwalifikacji (II etap)”, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Ministerstwa Nauki i Oświaty Litwy.
Podczas spotkań poruszono następującą tematykę:

 • organizacja polskiego systemu edukacji,
 • proces rozwoju zawodowego nauczycieli oraz jego formalne wymagania,
 • działalność stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Strajki nieuniknione, mimo ustępstw MEN                                                

14.11.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło chęć, by dać samorządom większy wpływ na zasady zatrudnienia i zarobki nauczycieli. Lokalne władze wyraziły jednak sceptycyzm wobec tego pomysłu. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, dobre chęci władz raczej nie powstrzymają protestów oświaty. Środowisko nauczycielskie pod egidą Związku Nauczycielstwa Polskiego i oświatowej "Solidarności" już przygotowują strajki w obronie swoich przywilejów. W sobotę 23 listopada ma się rozpocząć ogólnopolska manifestacja, a w szkołach zostaną wywieszone polskie flagi. Wobec niezadowolenia samorządowców wiceminister MEN Przemysław Krzyżanowski rozważa wycofanie się z pierwotnego pomysłu.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Rządowa debata nad zmianami w systemie oświaty   

10.11.2014

W Sejmie rozpoczyna się dyskusja nad projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku. W propozycji przygotowanej przez MEN znalazły się szczegółowe ustalenia dotyczące zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, w tym procedury odwoławcze w przypadku nieprzyjęcia dziecka do placówki, a także zasady przetwarzania danych osobowych uczniów.
Nowy projekt zakłada, że w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli będzie brane pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli po pierwszej selekcji liczba kandydatów wciąż będzie przekraczać ilość wolnych miejsc, będą przeprowadzane kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu dziecka do szkoły mają decydować także dochody rodziców, całkowita liczba dzieci w rodzinie, a także ewentualna niepełnosprawność dziecka. Dopiero w dalszej kolejności będą miały znaczenie kryteria określone przez samorząd.

Więcej informacji znajdą Państwa tutaj.

Sześciolatki jednak do szkół   

09.11.2014

Milion podpisów nie pomógł. Sejm odrzucił obywatelską inicjatywę referendalną w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków. To zła wiadomość przede wszystkim dla rodziców przedszkolaków, którzy paru lat walczyli o zablokowanie ustawy. Obowiązek nauki w szkołach podstawowych dla sześciolatków wejdzie w życie od 1 września 2014 r. W nadchodzącym roku szkolnym obowiązkowo rozpoczną naukę starsze dzieci z rocznika 2008. Opiekunowie maluchów, które urodziły się między 1. lipca a  31. grudnia będą mogli sami zadecydować, czy posłać dziecko do pierwszej klasy.
Choć rodzice przegrali batalię o nowelizację, zgłaszane przez nich obawy zostały częściowo uwzględnione przez ustawodawców. Nowe przepisy gwarantują więc najmłodszym uczniom mniej liczne klasy i dobór do klas I-III na podstawie wieku, który sprawi, że sześciolatki raczej nie trafią do zbiorczych klas ze starszymi dziećmi.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

MEN i próbne testy       

05.11.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, a także okręgowe komisje egzaminacyjne, poinformowały, że nie mają nic wspólnego z proponowanymi szkołom testami próbnymi nieoznaczonymi logo komisji.
Różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów oferują szkołom rozmaite wydawnictwa (w tym OPERON). Jeżeli szkoła zdecyduje się skorzystać z ich oferty, robi to na własną odpowiedzialność.

Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/811-polsko-szwajcarskie-forum-gospodarcze

<p> </p>
<table style="width: 549px; height: 22px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong><span style="color: #f13f06;">Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło drugą część „Naszego Elementarza”</span></strong></td>
<td style="text-align: right;"><strong><span style="color: #888888;">24.06.2014</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><span style="color: #f13f06;"><span style="color: #000000;">Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało trzecią część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, która będzie wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w okresie grudzień, styczeń oraz luty (zima). Analogicznie, jak w przypadku pierwszej części – opracowanej z myślą o pracy w okresie wrzesień, październik oraz listopad (jesień) – Ministerstwo oczekuje od rodziców oraz nauczycieli, a także innych zainteresowanych osób, na krytyczne uwagi i opinie. Można je wysyłać do 7 lipca bieżącego roku za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie naszelementarz.men.gov.pl</span></span></p>
<p><span style="color: #f13f06;"><span style="color: #000000;">Drugą część „Naszego Elementarza” opracowały Maria Lorek oraz Lidia Wollman.<br /></span></span></p>
<p><span style="color: #f13f06;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #f13f06;"><span style="color: #000000;">Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo <a href="http://www.men.gov.pl/index.php/1220-druga-czesc-naszego-elementarza-opublikowana">tutaj</a>.</span></span></span></span></p>