image2 image1

Bank szkoleń i kursów

W Banku szkoleń i kursów znajdą Państwo informacje o aktualnie prowadzonych szkoleniach i kursach. Proponujemy szereg bezpłatnych szkoleń – zarówno tych sformalizowanych, jak i tych o nieco luźniejszej tematyce, zawsze jednak interesującej nauczycieli.

 

Sierpień 2014

 

Efektywna ewaluacja w praktyce

Instytucja szkoleniowa "Era Ewaluacji Sp. z o.o." zaprasza dyrektorów oraz wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych do udziału w dwudniowych zajęciach warsztatowych mających podnieść umiejętności oceny (ewaluacji) wszystkich działań i czynności prowadzonych w danym ośrodku.

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 28-29 października 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Szkolenie DELFORT: Niemiecki po niemiecku. Ale jak to zrobić - praktycne przykłady i wskazówki do używania języka niemieckiego na lekcji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli do udziału w szkoleniu w języku niemieckim "Niemiecki po niemiecku".

Celem szkolenia jest:

 • wymiana doświadczeń na temat zalet i trudności związanych z prowadzeniem lekcji w języku niemieckim
 • zaprezentowanie pomocnych ćwiczeń i materiałów dydaktycznych
 • zapoznanie z możliwościami zaktywizowania i zmotywowania uczniów do stosowania języka obcego na lekcji

 Miejsce szkolenia: Wrocław
Termin szkolenia: 6 września 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
 • przemoc w rodzinie wobec dziecka. Niebieska Karta
 • dydaktyka cyfrowa - wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: do uzgodnienia
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Praca z uczniem zdolnym

Instytucja szkoleniowa "Plus Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o." zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów wiejskich województwa śląskiego do udziału w szkoleniu na temat identyfikacji dzieci zdolnych oraz ich edukacji i wychowania.

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września - 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Szkolenie z zakresu dydaktyk dla nauczycieli

Instytucja szkoleniowa "Plus Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o." zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów województwa śląskiego do udziału w jednym z dwóch szkoleń:

 • "Sposoby usprawniania pamięci"
 • "Ekonomia i przedsiębiorczość - metody pracy z uczniami"

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września - 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Multimedia w pracy nauczyciela

Instytucja szkoleniowa "Plus Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o." zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów wiejskich województwa śląskiego do udziału w szkoleniu na temat możliwości wykorzystania nowych metod nauczania i praktyk wykorzystania technik informatycznych oraz komputera w codziennej pracy.

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września - 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Zarządzanie stresem

Fundacja Dobry Czas zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w wykładach i warsztatach umożliwiającym rozwinięcie umiejętności identyfikowania przyczyn oraz kontroli stresu.

Programu szkolenia:

 • ciało i umysł - stres jako świadectwo więzi ducha z materią
 • ja radzić sobie ze stresem
 • wybrane techniki kontrolowania stresu

Cena: 150 zł
Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 października - 31 grudnia 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Warsztaty asertywności

Fundacja Dobry Czas zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w treningu rozwijającym wykształcić u siebie asertywne postawy i zachowania.

Programu szkolenia:

 • co to jest asertywność
 • cele asertywności
 • diagnoza własnej asertywności
 • jak skutecznie kształtować zachowania asertywne
 • jak zadbać o swoje prawa z szacunkiem do siebie i innych
 • wybrane strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

 Cena: 550 zł
Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 października - 31 grudnia 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Kurs języka angielskiego z egzaminem TOEIC

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach organizuje kurs języka angielskiego mający na celu wykształcenie umiejętności sprawnej komunikacji językowej we wszystkich sytuacjach codziennych oraz zawodowych
.

Miejsce szkolenia: Mysłowice
Termin szkolenia: 1 września – 19 grudnia 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo 
tutaj.

 

Obsługa tablicy interaktywnej oraz tworzenie językowych ćwiczeń multidydaktycznych

„Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” proponuje Państwu szkolenie dotyczące obsługi narzędzi multimedialnych. Program szkolenia obejmuje:

 • zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej;
 • obsługę gotowych programów dostarczanych z tablicą interaktywną do przygotowania materiałów na lekcje;
 • arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, Power Point i tablicę interaktywną;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • tworzenie własnych programów i ćwiczeń do tablic interaktywnych.

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 1 listopada 2014 r. – 31 stycznia 2015 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo 
tutaj.

 

Śląskie warsztaty TIK

Instytucja szkoleniowa "TEB Edukacja Sp. z o.o." zaprasza nauczycieli kształcenia ogólnego, pracujących na terenie województwa śląskiego do udziału w szkoleniu składającym się z warsztatów stacjonarnych oraz e-learningu.

Programu szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • wykorzystanie Internetu na potrzeby lekcji
 • organizacja nauczania zdalnego
 • opracowanie treści multimedialnych
 • e-learning - zagadnienia praktyczne
 • WebQuesty - zagadnienia praktyczne
 • Warsztaty: tworzenie zasobów

Miejsce szkolenia: Żory
Termin szkolenia: 1 listopada 2014 r. - 31 maja 2015
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 


Lipiec 2014

 

 

Platformy e-learningowe - tworzenie i administracja

Instytucja szkoleniowa "Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska" zaprasza osoby zatrudnione do udziału w sześciodniowym szkoleniu pozwalającym nabyć umiejętności tworzenia szkolenia e-learningowego oraz administrowania platformą e-learningową Moodle.

Programu warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:

 • warsztat wykorzystania platform e-learningowych
 • wystąpienia publiczne i budowanie wizerunku
 • rozwój umiejętności trenerskich, pracy z grupą i stosowania różnych technik szkoleniowych, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 21-22 sierpnia 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Warsztaty asertywności

Pracownia Psychoedukacji i Terapii zachęca zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu rozwijającym asertywne postawy i zachowania.

Programu warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:

 • asertywność jako złoty środek pomiędzy agresją a uległością
 • przyczyny braku asertywności
 • rozpoznawanie i regulowanie emocji
 • zachowania i komunikaty agresywne i uległe
 • zachowania i komunikaty asertywne
 • obrona przed manipulacją i presją
 • asertywne rozwiązywanie konfliktów

Cena: 250 zł
Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 5-6 września 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Praca z uczniem zdolnym

Instytucja szkoleniowa „Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.” zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych różnych placówek edukacyjnych oraz oświatowych do udziału w szkoleniu pozwalającym nabyć umiejętności:

 • identyfikacji dzieci zdolnych
 • edukacji i wychowania dzieci zdolnych
 • metod rozwijania uzdolnień w szkole
 • wyszukiwania instytucji i programów wspierających dzieci zdolne
 • poszukiwania źródeł inspiracji

 

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września – 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Szkolenie z zakresu dydaktyki dla nauczycieli

Instytucja szkoleniowa „Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.” zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych różnych placówek edukacyjnych oraz oświatowych do udziału w jednym z wybranych szkoleń:

 • sposoby usprawniania pamięci
 • ekonomia i przedsiębiorczość - metody pracy z uczniami

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września – 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Multimedia w pracy nauczyciela

Instytucja szkoleniowa „Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.” zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych różnych placówek edukacyjnych oraz oświatowych do udziału w szkoleniu pozwalającym nabyć umiejętności wykorzystania nowych metod nauczania (technik informacyjnych i komputera wraz z adekwatnym oprogramowaniem) w praktyce.

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
Termin szkolenia: 1 września – 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Szkolenie komputerowe Microsoft PowerPoint

Instytucja szkoleniowa "Expose Sp. z o.o." organizuje kurs komputerowy, po którym osoba nabędzie umiejętności codziennego wykorzystania programu PowerPoint do przygotowywania profesjonalnych prezentacji.

Cena:
Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 29-30 lipca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Kreatywność + komunikacja + współpraca = efektywny zespół

Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności zaprasza osoby zainteresowane rozwojem umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy oraz kreatywności do udziału w dwudniowym szkoleniu pozwalającym na rozwój efektywności pracy grupowej.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie omówieniu zagadnień problemowych na podstawie wybranych konkretnych przykładów. Drugi dzień poświęcony zostanie na udział w różnego rodzaju symulacjach i grach szkoleniowych.

Cena: 150 zł
Miejsce szkolenia: Kraków
Termin szkolenia: 29-30 lipca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

Kurs: kierownik wycieczek szkolnych

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej organizuje kurs przygotowujący osobę do pełnienia roli kierownika wycieczek szkolnych. Kurs pozwoli kandydatom na zdobycie:

 • formalnych uprawnień w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych potwierdzone certyfikatem
 • wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną
 • umiejętności sporządzania programów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi

Cena: 150 zł
Termin: do uzgodnienia
Miejsce szkolenia: Dąbrowa Górnicza
Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo
tutaj.

 

Kurs: wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej organizuje kurs przygotowujący osobę do pełnienia roli wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurs pozwoli kandydatom na:

 • nabycie wiedzy i umiejętności merytorycznych potrzebnych do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku
 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
 • przygotowanie sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej
 • poznanie podstawowych metod pracy z grupą kolonijną
 • nabycie umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą  w placówkach wypoczynku

Cena: 100 zł
Termin: do uzgodnienia
Miejsce szkolenia: Dąbrowa Górnicza
Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo
tutaj.

 

Intensywny kurs języka obcego

Firma edukacyjno-szkoleniowa "EDU CLUB & ENGLISH CLUB" organizuje intensywny, trzy lub sześciomiesięczny kurs języka obcego - wybór pozostaje uzależniony od potrzeb uczestników. Po ukończenia kursu osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają certyfikat.

Cena: 450 zł
Miejsce szkolenia: Dąbrowa Górnicza
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo
tutaj.

 

 

 

Czerwiec 2014

 

 

 

Obsługa tablicy interaktywnej oraz tworzenie językowych ćwiczeń multidydaktycznych

„Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” proponuje Państwu szkolenie dotyczące obsługi narzędzi multimedialnych. Program szkolenia obejmuje:

 • zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej;
 • obsługę gotowych programów dostarczanych z tablicą interaktywną do przygotowania materiałów na lekcje;
 • arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, Power Point i tablicę interaktywną;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • tworzenie własnych programów i ćwiczeń do tablic interaktywnych.

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 1 października – 31 grudnia 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj
.

 

Szkolenie komputerowe ECDL Core

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. organizuje kurs komputerowy, po którym osoba będzie potrafiła prawidłowo realizować podstawowe zadania, taki jak:

 • edycja tekstów
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
 • tworzenie baz danych
 • obsługa sieci komputerowej
 • przygotowanie prezentacji

Miejsce szkolenia: Gliwice
Termin szkolenia: 1 lipca – 1 sierpnia 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Wakacyjny kurs językowy

"Centrum Kursowe Proedukacja" organizuje w okresie lipiec-wrzesień zajęcia szkoleniowe z języka angielskiego oraz niemieckiego, po ukończeniu których osoby otrzymają zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce szkolenia: Katowice

Cena: 200 złotych
Termin szkolenia: 1 lipca – 30 września 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Prawidłowa Emisja Głosu

Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES organizuje kurs skierowany do osób wykorzystujących w pracy zawodowej głos.


Celem szkolenia jest:

 • poznanie zasad poprawnej emisji głosu
 • zapoznanie się z zasadami higieny głosu
 • nabycie wiedzy w zakresie poprawnego zarządzania oddechem
 • wyćwiczenie poprawnego oddechu
 • nabycie umiejętności korzystania z atutów swojego głosu
 • nauczenie się technik ”atrakcyjnego” mówienia
 • uświadomienie sobie roli zdrowego głosu w komunikacji
 • pobudzenie potrzeby dbałości o skuteczność głosu
 • uświadomienie sobie wagi i znaczenia higieny głosu

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Narządy mowy i ich działanie
 • Zasady poprawnej emisji głosu
 • Prawidłowe oddychanie i praca przeponą
 • Trening relaksacyjny – redukcja napięć mięśni aparatu mowy
 • Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu
 • Intonacja i melodyka głosu, sposób na atrakcyjny przekaz werbalny
 • Strategie zdobywania słuchacza i pozyskiwania sympatii za pomocą brzmienia głosu
 • Higiena głosu
 • Komunikacja w hałasie i specyficznych warunkach
 • Choroby zawodowe narządu głosu i profilaktyka zaburzeń głosu
 • Spójność głosu i komunikacji niewerbalnej

Cena: 150 złotych
Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 26 lipca 2014 r. (możliwość uzgodnienia innego terminu)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

ICT w organizacji pracy nauczyciela

Firma "Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński" w ramach projektu "Szkoła przyszłości" organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z zakresu zastosowania narzędzi ICT w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Miejsce: Krzepice
Termin: 16 czerwca - 31 października 2014 (do uzgodnienia)

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Język angielski dla nauczycieli

Firma szkoleniowa PoLingo Nauka Języków Obcych organizuje kurs języka angielskiego zakończony egzaminem TELC. Poziom zajęć, jak i egzaminu będzie dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników.

Szkolenie rozpocznie się w momencie zebrania minimalnej liczby uczestników (ok. 5 osób).

Miejsce: Bielsko-Biała
Termin: do uzgodnienia
Cena: 10 złotych za jednostkę lekcyjną (w cenie wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia)

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Obsługa i wdrażanie platformy e-learningowej

Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” jest skierowany do nauczycieli lub/i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub/i placówkach oświatowych województwa śląskiego.
Program szkolenia obejmuje:

 • zasady działania i korzystania z platformy
 • funkcjonalność platformy
 • zasoby dostępnych paneli edukacyjnych
 • narzędzia do tworzenia kursów i ćwiczeń
 • wymianę materiałów
 • generowanie ćwiczeń

Miejsce: Katowice
Termin: 1 sierpnia – 31 października 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Język angielski z egzaminem FCE

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Wykształcony nauczyciel 4" organizuje dla nauczycieli znających język angielski i chcących podnosić swoje umiejętności w zakresie pisania, mówienia oraz czytania i słuchania, 120 godzinny kurs nauki języka obcego.

Kurs zakończy się egzaminem First Certificate in Englisch poświadczającym znajomość języka na poziomie B2.

Miejsce: Wrocław
Termin: 1–31 lipca 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

 Akademia samodoskonalenia

Firma Szkoleniowa MG-edu organizuje Akademię samodoskonalenia, w trakcie której prowadzona będzie nauka asertywności i podstaw zachowania. Efektem uczestnictwa będzie poprawa komunikacji z otoczeniem, a także kontrola zachowania w sytuacjach stresowych.

Program kursu obejmuje 10 lekcji podzielonych na następujące zagadnienia tematyczne:

 • Asertywność - zdrowe promowanie siebie    
 • Warsztaty efektywnej komunikacji
 • Ze stresem za pan brat
 • Savoir vivre na co dzień

Cena: 100 złotych
Miejsce szkolenia: Sosnowiec
Termin szkolenia: 23 czerwca – 20 sierpnia 2014 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.
 

 

Wypalenie zawodowe

Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe BT Włodzimierz Buziński organizuje szkolenie dotyczące radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz motywacji do pracy.

Cele szkolenia jest:

 • poznanie objawów syndromu wypalenia zawodowego
 • wypracowanie metod efektywnego odpoczynku, zasad higieny psychicznej, właściwych proporcji i równowagi życiowej
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami pracy nad stresem
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

 

Cena: 380 złotych
Miejsce: Bielsko-Biała
Termin: 23 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

 

Maj 2014

 

 

 Warsztaty z ewaluacji


Dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek edukacyjnych zachęcamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu realizowanym w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Uczestnicy poznają m.in. efektywne metody i techniki badawcze, podniosą także swoje umiejętności wykorzystywania wyników otrzymanych podczas ewaluacji, aby przyczyniać się do rozwoju placówki. Pogłębią oni również swoją wiedzę dotyczącą wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych.
Tematyka szkoleń:

 • Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (zakres odpowiedzialności i delegowanie zadań)ł
 • Wykorzystywanie ewaluacji przy:

– planowaniu i realizacji procesu uczenia się uczniów i nauczycieli;
– planowaniu działań rozwijających szkołę/placówkę;
– umiejętnym wykorzystaniu istniejących zasobów;
– skutecznym i twórczym zarządzaniu szkołą.

 • Efektywne metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej;
 • Wymagania państwa w rozwoju szkoły/placówki.

Miejsce: Katowice
Termin: 3–4 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.


Zadbaj o wizerunek


Pracowników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw z branży edukacyjnej zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym budowania wizerunku. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności trenerskie oraz dowiedzą się, jak poszerzyć ofertę swoich firm o szkolenia e-learningowe.
Program szkolenia:

 • wystąpienia publiczne i budowanie wizerunku;
 • rozwój umiejętności trenerskich, pracy z grupą i stosowania różnych technik szkoleniowych, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera;
 • warsztat wykorzystania platform e-learningowych (nauka tworzenia szkoleń na platformie e-learningowej Moodle).

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: do uzgodnienia
Rekrutacja trwa do 12 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

Podstawy programowania


Wszystkich chętnych, żeby poznać podstawy środowiska C i C++, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu informatycznym. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnieniaŁ

 • Wprowadzenie do programowania

– rekurencja/iteracja

sortowanie

– struktury danych

– algorytmy

 • Programowanie w C++

– podstawowe instrukcje
– typy danych
– operatory
– funkcje
– tablice
– wskaźniki
– klasy
– struktury
– konstruktory/destruktory
– konwersje
– dziedziczenie
– obsługa I/O
– wstęp do programowania obiektowego

 • Podstawy baz danych (SQL podstawowe polecenia)
 • Podstawy html

– prosta strona

– prosty formularz

 • Podstawy sieci

– adres IP, MAC

– firewall
– IPS/IDS
– praktyczne użycie ping, arp, tracert; tablica rutowania, broadcast II i III warstwy
– konfiguracja ip i dns
– protokół TCP, UDP
– porty


Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: do uzgodnienia
Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.


 

Warsztaty z j. rosyjskiego

Niezależny Klub Młodzieżowy zaprasza na bezpłatne warsztaty z języka rosyjskiego w ramach projektu „Język rosyjski na lepszy start”.
Miejsce warsztatów: Kroczyce
Termin: do uzgodnienia
Więcej informacji na temat warsztatów znajdą Państwo tutaj.

 

Odkrywanie talentów

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne seminarium, które dotyczy współpracy szkoły z innymi instytucjami. Seminarium odbędzie się w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.
Miejsce: Warszawa, ORE, Al. Ujazdowskie 28
Termin: 25 czerwca 2014 r. godz. 10:30–16:15
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.


Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zachęcamy nauczycieli z województwa śląskiego do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże im pracować z uczniami szkół podstawowych i przedszkoli o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarnej) oraz w formie e-learningowej.

Część stacjonarna obejmie następujące zagadnienia:

 • Nowe uregulowania prawne w obszarach kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Organizacja i system udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadzenie i dokumentowanie rozpoznawania na poziomie przedszkola i SP, modele funkcjonowania zespołów, praca z rodzicami;
 • Warsztaty dot. pracy na platformie e-learningowej – budowa platformy, sposób użytkowania, omówienie systemu pracy i zaliczeń modułów na platformie, wykorzystanie internetu do pracy nauczyciela z dzieckiem ze SPE, fora tematyczne, strony poświęcone oświacie i edukacji – stworzenie „internetowego niezbędnika” wspomagającego pracę nauczyciela;
 • Panel dyskusyjny dotyczący przygotowanych prac zaliczeniowych, ewaluacja narzędzi, oceny projektu, ocena platformy i jej wykorzystania po zakończeniu projektu, budowanie autorytetu nauczyciela jako niezbędnego elementu w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Metodyki zdalnego nauczania;
 • Animator pracy z uczniem ze SPE;
 • Metoda projektów w pracy z uczniem z SPE.

Moduły e-learningowe będą następujące:

 • Uczeń z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • Uczeń niesłyszący lub słabo słyszący,
 • Uczeń niewidomy lub słabo widzący,
 • Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim,
 • Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • Uczeń z autyzmem,
 • Uczeń z ADHD,
 • Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 • Uczeń szczególnie uzdolniony,
 • Uczeń z chorobą przewlekłą,
 • Animator pracy z uczniem ze SPE (metoda warsztatowa),
 • Metodyk zdalnego nauczania,
 • Metoda projektów w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenie odbywa się w Wodzisławiu Śląskim.
Termin szkolenia: do uzgodnienia.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.


Tablica interaktywna i ćwiczenia multidydaktyczne

„Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” proponuje Państwu szkolenie dotyczące obsługi narzędzi multimedialnych. Program szkolenia obejmuje:

 • zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej;
 • obsługę gotowych programów dostarczanych z tablicą interaktywną do przygotowania materiałów na lekcje;
 • arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, Power Point i tablicę interaktywną;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • tworzenie własnych programów i ćwiczeń do tablic interaktywnych.

Miejsce szkolenia: Katowice (do uzgodnienia)
Termin szkolenia: 1 sierpnia – 31 października 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

Praca z uczniem zdolnym

Nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z województwa śląskiego, którzy pragną zdobyć umiejętność diagnozowania uczniów szczególnie zdolnych oraz dowiedzieć się, jakie metody pracy z takimi uczniami dadzą najlepsze efekty, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu „InfoNauczyciel”.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody rozwijania uzdolnień w szkole oraz instytucje i programy wspierające dzieci zdolne. Szkolenie udostępni nauczycielom źródła inspiracji.
Termin składania wniosków upływa 25 maja 2014 r.!
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

To nie sen, to… Java!

Wszystkich zainteresowanych językiem programowania, jakim jest Java, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie informatycznym „To nie sen… To JAVA!”.
Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do obiektywnych technik programowania
 • JVM podstawy, kompilacja, budowanie, archiwa
 • Eclipse/NetBeans jako narzędzie IDE dla języka JAVA
 • Podstawy języka
 • Kontrola przepływu: pętle, instrukcje warunkowe
 • Najważniejsze elementy API
 • Współbieżność – wątki – klasa Thread i interfejs Runnable
 • Interfejsy Collection i Map i klasy implementujące
 • Opercje wejścia/wyjścia
 • Testy jednostkowe – Junit
 • Graficzny interfejs użytkownika – SWING
 • Dodatkowe narzędzia wspomagające.


Szkolenie będzie realizowane metodą blended learning – czyli zarówno w formie stacjonarnej, jak i za pośrednictwem internetu.
Potwierdzone certyfikatem kwalifikacje, jakie zyskają uczestnicy, obejmą zagadnienia takie jak:

 • Język JAVA, programowanie obiektowe
 • Platforma JAVA SE
 • Platforma JAVA EE, aplikacje biznesowe,
 • Wzorce projektowe
 • Praktyczne projektowanie w języku JAVA i platformie JAVA SE
 • Tworzenie aplikacji biznesowych w platformie JAVA EE

Szkolenie odbędzie się w Katowicach.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.


Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu

Nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli z Sosnowca zachęcamy do udziału w warsztatach, spotkaniach, konferencjach i wykładach, jakie będą oferowane w ramach projektu „Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu – szkolenia dla kadry pedagogicznej”.
Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawić jakość procesu planowania i projektowania rozwoju szkół ora przedszkoli. W ramach projektu zostaną przeprowadzone diagnozy potrzeb poszczególnych placówek oraz opracowane roczne plany ich wspomagania. Dla każdej placówki zostanie stworzony również pełny cykl doskonalenia.
Termin szkolenia nie jest jeszcze określony, rekrutacja wciąż trwa.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Kwiecień 2014

 

Tajniki wychowania do życia w rodzinie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Wychowanie do życia w rodzinie – dylematy i oczekiwania”. Celem spotkania jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli tego przedmiotu. Prelegenci przybliżą słuchaczom zagadnienia związane z przepisami prawa oświatowego regulującego nauczanie WDŻ oraz omówią problem ładu kulturowo-edukacyjnego i możliwe zagrożenia życia rodzinnego.

Podczas spotkania będzie miało miejsce także podsumowanie programu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w województwie śląskim”. Konferencja odbędzie się 8. maja 2014 r. o godz. 15 w katowickiej siedzibie ośrodka (ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Języki obce - grunt pod efektywne nauczanie

Nauczyciele języków obcych, doradcy merytoryczni i konsultanci mają okazję wziąć udział w bezpłatnych warsztatach pt. „Europejskie Portfolio Językowe – jak tworzyć środowisko wspierające naukę języków obcych”. Głównym celem szkolenia jest tworzenie wspierającego środowiska w nauce języków w szkołach.

Szczegółowe cele kursu to:

 • refleksja na temat motywacji i autonomii w nauce języków obcych,
 • prezentacja EPJ,
 • prezentacja narzędzi Web 2.0 użytecznych w budowaniu portfolio,
 • rozwijanie własnej refleksyjności poprzez budowanie własnego portfolio.

Warsztaty będą odbywały się w dniach 16-17 maja 2014.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Z dziećmi o patriotyzmie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców przedszkolnych do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały”. Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe założenia wychowania patriotycznego w świetle wymagań podstawy programowej edukacji przedszkolnej. Uczestnicy seminarium uzupełnią także swoją wiedzę na temat treści patriotycznych uwzględnionych w dokumencie oraz form i metod pracy z dzieckiem.

Kurs odbędzie się 11 czerwca 2014 w godz. 15-18. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

Realioznawstwo dla germanistów

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie pt.  „Realioznawstwo? Tak, chętnie! Efektywna nauka języka niemieckiego z tematami realioznawczymi”.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”. Celem szkolenia jest wskazanie germanistom dróg i metod efektywnej pracy z tematami z zakresu realioznawstwa. Kurs odbędzie się 12 maja 2014 w godz. 15.00 – 18.30, a zgłoszenia przyjmowane będą do 6 maja. Szkolenie będzie się odbywało w języku niemieckim. Zapraszamy!

Szczegóły na temat kursu znajdą Państwo tutaj.

 

Lekcja historii najnowszej

Jeszcze do 30 kwietnia 2014 r. trwa nabór na konferencję „VIII Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą”. Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.

Do udziału zaproszeni są nauczyciele historii i języka polskiego zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych w kraju oraz za granicą. Głównym celem kursu jest udzielenie im wsparcia merytorycznego i wspomaganie metodyczne nauczania historii najnowszej. Konferencja odbędzie się w dniach 1–10 lipca 2014 r. w okolicach Warszawy.

Więcej na temat konferencji dowiedzą się Państwo tutaj.

 

ICT w nauczaniu

Już w sobotę 26 kwietnia w ramach katowickiego Festiwalu Edukacyjnego „Nowe inspiracje” odbędą się bezpłatne warsztaty pt. „Program nauczania - uczenie się technologii informatyczno-technicznych”. Celem spotkania będzie zwiększenie zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi wśród uczniów oraz wspieranie ich w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim nauczyciele techniki i informatyki.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Zapisy prowadzone są pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Termin szkolenia: 26 kwietnia 2014 r. w godz. 11.30 - 13.00.

Więcej na temat warsztatów dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Twórcza resocjalizacja

Pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych zaproszeni są na bezpłatne warsztaty „Metody twórczej resocjalizacji”. Celem kursu będzie przede wszystkim zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i metodycznymi twórczej resocjalizacji. Podczas szkolenia realizowanego metodą interaktywną przedstawione zostaną różne innowacyjne metody pracy resocjalizacyjnej wykorzystujące elementy dramy, literatury i sportu.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział m.in. w zajęciach „Dynamika grupy w procesie twórczej resocjalizacji”, „Sport jako metoda resocjalizacyjna – założenia – funkcje – metody”, „Warsztaty teatralne jako istota pracy resocjalizacyjnej” czy „Drama jako wprowadzenie do resocjalizacyjnej pracy teatralnej". Warsztaty odbywać się będą w terminach: 28-29 kwietnia oraz 12-13 maja 2014 r.

Więcej na temat szkolenia dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2015

Pracownicy Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach  oraz wydawnictwo WSIP ma przyjemność zaprosić nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych na konferencję szkoleniową pt. „Sprawdzian 2015 bez tajemnic?!”.

Na spotkaniu omówione zostaną pochodzące z informatorów CKE informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty w 2015 roku, przykładowe zadania, w tym zadania zamknięte w nowej formie, z uwzględnieniem ich miejsca w podstawie programowej, oraz możliwości, jakie dają one nauczycielom i uczniom. Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2014r. o godz. 15.00 w siedzibie ośrodka. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie.

Więcej na temat szkolenia dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Uczeń w konkursie przedmiotowym

Nauczyciele, którzy na co dzień przygotowują swoich uczniów do konkursów przedmiotowych są zaproszeni do udziału w wyjątkowej konferencji tematycznej pt: „Od pomysłu do zadania konkursowego”. Adresatami wydarzenia są także członkowie komisji konkursowych oraz autorzy zadań.

Spotkanie z nauczycielami poprowadzi dr Maria Krystyna Szmigel, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej oraz współpracowniczka zespołu EWD przy Instytucie Badań Edukacyjnych.

Konferencja organizowana jest przez katowicki Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i odbędzie się 14. maja 2014 r. o godz.15.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 603 49 11 78.

Więcej na temat konferencji znajdą Państwo tutaj.

 

Online i tradycyjnie o neurodydaktyce

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie typu blended learning pt. "Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się". Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wsparcia nauczycieli w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczyciele konsultanci, doradcy merytoryczni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych badań nad neurologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się, poznać nowe metody i formy pracy z uczniem, które wykorzystują potencjał mózgu i stymulują do efektywnego uczenia się oraz doskonalić swoje umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi”.

Część e-learningowa szkolenia odbędzie się między 5 maja a 10 czerwca 2014 r., natomiast na część stacjonarną zapraszamy 17–18 czerwca 2014 r. do ośrodka ORE w Sulejówku.

Więcej na temat szkolenia dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Marzec 2014

 

Ucz biologii po angielsku

Nauczyciele klas dwujęzycznych przedmiotów matematyczno -przyrodniczych z językiem angielskim w gimnazjum, a także doradcy metodyczni i konsultanci mają niepowtarzalną okazję wziąć udział w praktycznych szkoleniu „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum”. Kurs będzie się składał z dwóch części prowadzonych w formie stacjonarnej i jednej opartej na e-learningu. Tematyka szkolenia obejmie:

 • stosowane w podejściu CLIL modele integracji przedmiotów niejęzykowych z językiem angielskim,
 • sposoby doboru i adaptacji materiałów dydaktycznych,
 • zasady planowania lekcji według zasad CLIL.

Kurs odbędzie się na początku czerwca w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Zarejestruj się na szkolenie tutaj.

 

Efektywna edukacja ekonomiczna

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszam nauczycieli na kurs „Edukacja ekonomiczna w podstawie programowej. Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce”. Oferta adresowana jest głównie do nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce.

Najważniejsze cele szkolenia obejmują:

 • popularyzację wiedzy ekonomicznej, w tym upowszechnianie wiedzy o rynku finansowym, kapitałowym oraz zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • nabywanie umiejętności tworzenia sytuacji, w których uczniowie samodzielnie podejmują decyzje dotyczące rodzaju i zakresu przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym,
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych przez grupę ekspertów ds. przedsiębiorczości, ekonomii i polityki społecznej oraz ekspertów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2014 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Więcej na temat kursu dowiecie się Państwo tutaj.

 

Praktyczna ewaluacja - kurs dla dyrekcji placówek

Era Ewaluacji zaprasza dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych wszystkich typów na na kolejną edycję szkolenia „Efektywna ewaluacja w praktyce”. Warunkiem uczestnictwa jest niebranie udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych realizowanych w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Kurs ma na celu przede wszystkim podniesienie umiejętności włączania ewaluacji do działań szkolnych, poznanie efektywnych metod i technik badawczych, podniesienie umiejętności wykorzystywania wniosków z ewaluacji do rozwoju placówki, analizę roli dyrektora szkoły jako promotora ewaluacji i pogłębienie wiedzy o wymaganiach państwa wobec szkół. Tematyka kursu obejmie wykorzystywanie ewaluacji przy:

 • planowaniu i realizacji procesu uczenia się uczniów i nauczycieli
 • planowaniu działań rozwijających szkołę/ placówkę
 • umiejętnym wykorzystaniu istniejących zasobów
 • skutecznym i twórczym zarządzaniu szkołą

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w hotelu Hetman w Rzeszowie (ul. Langiewicza 29b) w dniach 7-8 kwietnia.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym

14 kwietnia 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Katowickiej 27 w Katowicach zostanie zorganizowana konferencja zatytułowana „Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym
na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy”. Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizują ją Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie oddział w Katowicach. Po konferencji odbędą się także darmowe szkolenia:

 1. Schemat rozmowy doradczej z tzw. uczniem/klientem „trudnym”
 2. Buntownik w szkole, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?
 3. Zagrożenia cywilizacyjne czyli jak nowe technologie wpływają na uczniów?

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Akademia IT dla nauczycieli

Projekt „Akademia IT e-nauczyciela” służy przede wszystkim zwiększeniu efektywności nauczania – umożliwią to nowe umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi cyfrowych, jakie zdobędą uczestnicy szkoleń. Ukończenie szkoleń skutkuje zdobyciem Certyfikatu e-Nauczyciel, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, zatwierdzonego przez ECDL Foundation. Ze szkolenia mogą skorzystać nauczyciele szkół wiejskich z terenu województwa śląskiego.

Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

zyki obce interaktywnie

Wszystkim nauczycielom języków obcych w szkołach oraz przedszkolach z województwa śląskiego proponujemy udział w szkoleniach w ramach Akademii Nowoczesnego Nauczyciela, która ruszy w październiku 2014 r. Uczestnicy zajęć przez trzy miesiące będą uczyli się, jak przygotować tablicę interaktywną i jak jej używać. Nauczą się wykorzystywać do pracy z uczniami gotowe programy dostarczane z tablicą, ale także tworzyć własne programy i ćwiczenia językowe, których można używać przy okazji posługiwania się tym narzędziem.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Sztuka mediacji w klasie

Nie masz już pomysłu na rozwiązywanie sporów między uczniami? Przerastają Cię konflikty w klasie szkolnej? Skorzystaj z oferty Ośrodka Rozwoju Edukacji, który zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu „Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody negocjacji i mediacji”. Zaproszenie adresowane jest zwłaszcza do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów placówek.

Kurs ma przygotować uczestników do efektywnego wspierania szkoły w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi w szkole. Celem szkolenia jest promowanie idei dialogu i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia spotkania dla rady pedagogicznej z zakresu tematyki szkolenia. Kurs odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Nauka języka z kilkulatkiem

Według opinii ekspertów wczesny wiek szkolny, a nawet przedszkolny, to optymalny moment, by zacząć z dzieckiem naukę języków obcych. Dlatego Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza chętnych pedagogów na szkolenie „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego – sześciolatek na zajęciach językowych”. Oferta adresowana jest głównie do specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli języka angielskiego uczących w szkołach podstawowych. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami pracy z sześciolatkami na zajęciach językowych. Kurs odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w weekend 29-30 marca 2014. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca. Zapraszamy!

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

 

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela

Chcesz nauczyć się panować nad emocjami w klasie szkolnej? Chciałbyś poprawić efektywność swoich działań pedagogicznych dzięki pracy nad inteligencją emocjonalną? Zgłoś się do udziału w innowacyjnym szkoleniu „Zarządzanie emocjami i wykorzystanie inteligencji emocjonalnej do zwiększania efektywności w pracy”.

Na kurs, będący kolejną częścią warsztatów doskonalących dla nauczycieli „Mogę więcej”, zaprasza Śląskie Centrum Edukacji „Oświata”. Adresatami oferty są nauczyciele przedszkolni zatrudnieni w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie woj. śląskiego. Ta część szkolenia odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia w Rybniku. Następne moduły realizowane będą w kolejne weekendy, w odstępach dwutygodniowych.

Szczegóły na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Asertywność w klasie i na wywiadówce

Śląskie Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach zaprasza nauczycieli na szkolenie „Asertywność we współpracy z trudnym rodzicem/dzieckiem”. Jego celem będzie podniesienie kwalifikacji nauczycieli objętych wsparciem w zakresie nowoczesnych metod pracy w przedszkolu. Kurs organizowany jest jako część kompleksowego szkolenia „Mogę więcej”, którego kolejne moduły obejmą takie tematy jak:
II. Zarządzanie emocjami i wykorzystanie inteligencji emocjonalnej do zwiększania efektywności w pracy,
III. Wymagania współczesnego rodzica względem przedszkola,
IV. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela i w kontaktach z rodzicami.

Kurs asertywności dla pedagogów odbędzie się w dniach 29-30 marca w siedzibie ŚCE i potrwa łącznie 16 godzin. Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkolnych z woj. śląskiego, przy czym pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały osoby z terenów wiejskich.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Luty 2014

 

Nie taka straszna tablica interaktywna

Już w drugiej połowie marca możesz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z obsługi tablicy interaktywnej i aplikacji FRONTER – programu komputerowego służącego do wzbogacenia procesu dydaktycznego „Edukacyjna rewolucja w wielkopolskich gimnazjach”. Podczas szkolenia nauczyciele nauczą się tworzyć atrakcyjne prezentacje multimedialne w programie PowerPoint 2010 i dowiedzą się, w jaki sposób mogą wykorzystać w swojej pracy platformę edukacyjną FRONTER oraz tablicę interaktywną. Tematyka kursu obejmie także sposoby wykorzystania zasobów internetu w nauczaniu oraz zasady kompleksowego przygotowania lekcji multimedialnej przy użyciu poznanych narzędzi ICT.

Kurs odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół w Iwanowicach w terminie 17-26 marca 2014. Do udziału zapraszani są nauczyciele wszystkich przedmiotów z woj. wielkopolskiego. Warunkiem udziału jest praca w placówce zlokalizowanej na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich lub mieście do 25 tys.

Więcej szczegółów na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Rosyjski nie musi być nudny!

Jak uatrakcyjnić lekcję języka obcego? W jaki sposób wzbudzić motywację uczniów do nauki rosyjskiego? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo na szkoleniu „Atrakcyjna lekcja języka rosyjskiego” organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Do udziału w kursie zapraszamy doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli języka rosyjskiego na wszystkich szczeblach nauczania. Dwudniowe szkolenie będzie miało miejsce w dniach 29-30 marca w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 marca 2014 r. lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej na temat kursu dowiedzą się Państwo tutaj. Zachęcamy do udziału!

 

Jak prowadzić kurs online?

Jesteś nauczycielem? Chcesz doskonalić swoje kompetencje zawodowe bez wychodzenia z domu? Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przygotował coś specjalnie dla Ciebie. KOWEZiU zaprasza pedagogów szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz nauczycieli kontraktowych i stażystów do udziału w czwartej edycji kursu e-learningowego pt. „Prowadzenie kursów on-line”. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do prowadzenia szkoleń i aktywnego wspomagania nauczycieli w zakresie metodyki prowadzenia kursów online oraz realizacji kursów powstałych w ramach projektu systemowego KOWEZiU. W bezpłatnym e-kursie można wziąć udział do sierpnia 2014 roku.

Więcej na temat szkolenia dowiedzą się Państwo na tutaj. Zapraszamy!

 

Diagnoza sześciolatka

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Diagnoza funkcjonowania uczniów sześcioletnich z zastosowaniem Skali Funkcjonowania Pierwszoklasisty”. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli.

Podczas kursu uczestnicy poznają:

 • wyniki badan nad umiejętnościami i funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym dzieci 6- i 7-letnich na początku ich ścieżki kształcenia;
 • materiały do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP);
 • praktyczne zastosowanie SFP do prowadzenia obserwacji, analizy i interpretacji wyników oraz opracowania planu wspierania rozwoju i edukacji sześcioletnich dzieci w I klasie.

Dwudniowy kurs jest bezpłatny i odbędzie się w dniach 20-21 marca. Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy!

 

Promocja ruchu i zdrowego odżywiania

Jesteś dyrektorem lub nauczycielem szkoły promującej zdrowie (SzPZ)? Chcesz nauczyć się efektywnie kształtować politykę żywieniową placówki oraz zachęcić swoich uczniów do aktywności fizycznej? Chcesz podnieść jakość edukacji zdrowotnej w swojej szkole zgodnie z wymaganiami III standardu pracy szkół promujących zdrowie? Zgłoś się do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które odbędzie się 17–19 marca w Sulejówku.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na chętnych do 21 lutego tutaj.

Zapraszamy!

 

Nowoczesny pedagog jako coach

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli są zapraszani do udziału w szkoleniu „Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych”. Kurs obejmie trzy trzydniowe zjazdy, które odbędą się w następujących terminach:

Zjazd I:    8 – 10 kwietnia 2014 r.
Zjazd II:   3 – 5 czerwca 2014 r.
Zjazd III: 15 – 17 października 2014 r.

Do głównych celów szkolenia należy przygotowanie grupy liderów procesowego wspierania szkół i placówek, doskonalenie umiejętności pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania różnych metod w procesowym wspomaganiu szkół i placówek, wymiana doświadczeń dotyczących procesowego wspomagania oraz wsparcie ich w rozwoju zawodowym.

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą do 3 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.

 

Życie wśród robotów

Laboratoria Centrum Nauki Kopernik po raz kolejny otworzą swoje podwoje dla nauczycieli. Tym razem pedagodzy zaproszeni zostaną do pracowni robotycznej, gdzie poznają podstawy trudnej sztuki konstruowania robotów oraz dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać ich możliwości w różnych obszarach życia. Uczestnicy warsztatów zostaną także zapoznani z obsługą sprzętu i środowiskiem programistycznym w którym programowane są roboty. Zajęcia, które odbędą się 15, 17, 22 i 24 lutego oraz 8, 10, 22, 24 marca 2014 r. w godz. 11.00-15.00, będą miały też część praktyczną, podczas której kursanci w grupach spróbują samodzielnie stworzyć prostego robota.

Już w marcu CNK zaprosi pedagogów na kolejne zajęcia w laboratoriach biologicznym i fizycznym, a tymczasem zachęcamy do zarejestrowania się na warsztaty robotyczne tutaj.

 

Era e-poradnictwa

W czasach dynamicznego rozwoju wszystkich e-sektorów gospodarki i postępującej cyfryzacji coraz większego znaczenia nabierają inne niż bezpośrednie formy kontaktu międzyludzkiego. Coraz częściej dotyczy to już nie tylko edukacji, ale także różnych form poradnictwa psychologicznego. Dlatego KOWEZiU przygotował dla Państwa kurs „Poradnictwo na odległość”, którego celem jest przygotowanie nauczycieli, nauczycieli-doradców, pracowników PPP do pracy z klientem w kontakcie niebezpośrednim.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do doradców zawodowych, nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w szkoleniu, które odbywać można przez cały drugi i trzeci kwartał 2014 roku, może wziąć jedna osoba z danej placówki.

Więcej na temat szkolenia dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Odrobina Francji w Łodzi

Centrum Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza romanistów na dwa bezpłatne szkolenia doskonalące. Kursy odbędą się w ramach projektu „Łódzkie bardziej francuskie” mającego na celu promocję języka i kultury francuskiej w województwie. Już 1 marca nauczyciele języka francuskiego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w dwóch szkoleniach o następującej tematyce: „Jak szukać partnera i jak nawiązać kontakty ze szkołami z językiem francuskim” oraz „Metody dynamicznego nauczania”. Szkolenie odbędzie się w godz. 9:30-16:30, a poprowadzi je Hanna Nowakowska-Pogodzińska. Rekrutacja na szkolenie potrwa do 24. lutego. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN listownie, osobiście bądź drogą elektroniczną na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Więcej informacji na temat oferty szkoleń znajdą Państwo tutaj

 

Zbuduj własną baterię słoneczną!

Centrum Nauki Kopernik zaprasza pedagogów do udziału w kolejnych warsztatach z cyklu „Nauczyciel odkrywca”. Tym razem zainteresowani mogą uczestniczyć w zajęciach pod hasłem „Energetyzująca chemia”, gdzie będą mieli okazję dowiedzieć się nieco o prądzie w nietypowym kontekście. Uczestnicy nauczą się samodzielnie konstruować prototyp współczesnej baterii, czyli stos Volty, poznają podstawowe różnice między nimi i spróbują zbudować układ zasilany energią słoneczną. W jednodniowych zajęciach mogą wziąć udział czynni nauczyciele przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka, biologia, matematyka, technika i informatyka) i zawodowych (elektronika, materiałoznawstwo, układy analogowe, układy cyfrowe, mechanika, optyka itp.). Warsztaty odbędą się 15, 17, 22 i 24 lutego oraz 8, 10, 22, 24 marca 2014 r. w godz. 11.00-15.00. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają dzienniczek laboratoryjny oraz własnoręcznie utworzone ogniwo fotowoltaiczne.

Zarejestruj się na szkolenie tutaj.


 

Styczeń 2014

 

Trudna sztuka oceniania

Era Ewaluacji Sp. z o.o. zaprasza wszystkich chętnych dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych na bezpłatne szkolenie warsztatowe "Efektywna ewaluacja w praktyce". Szkolenie trwa dwa dni i obejmuje 17 godzin dydaktycznych. Do najważniejszych celów kursu należą:

 • Podniesienie umiejętności włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego w szkole;
 • Poznanie efektywnych metod i technik badawczych;
 • Podniesienie umiejętności wyciągania wniosków z ewaluacji do rozwoju uczniów, nauczycieli i placówki;
 • Analiza roli dyrektora szkoły jako promotora ewaluacji w działaniach szkoły;
 • Pogłębienie wiedzy na temat wymagań państwa wobec placówek oświatowych.

Szkolenie odbywa się we Wrocławiu 28-29.01.2014, w Krakowie 18-19.02.2014 oraz w Rzeszowie w dniach 25-26.02.2014.

Zarejestruj się na szkolenie tutaj.

 

Wielokulturowość w szkole

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Poznać, zrozumieć, zaakceptować. Edukacja dla równości. Edukacja międzykulturowa w szkole". Oferta adresowana jest głównie do nauczycieli konsultantów, specjalistów w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, liderów szkolnych ds. wychowawczych oraz dyrektorów szkół.

Główne cele szkolenia to przygotowanie nauczycieli do popularyzowania wiedzy na temat praw człowieka i obywatela, edukacji międzykulturowej, realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także upowszechnienie wśród uczestników wiedzy z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym i wskazanie im możliwości rozwojowych wynikających z obecności uczniów cudzoziemskich w szkole. Kurs odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 13-15 lutego 2014 r. Nabór na szkolenie jest otwarty. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online do dnia 6 lutego 2014 r. Uwaga - decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.


Zarządzanie czasem przez nauczyciela – piąta edycja kursu online

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje bezpłatny kurs online dotyczący zarządzania czasem, który będzie realizowany od 28.04 do 30.06. 2014 roku. Kurs jest skierowany do kadry placówek doskonalenia nauczycieli, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego.
Rekrutacja rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 20 kwietnia 2014 roku.
Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo tutaj.

 

Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle?

 7 lutego 2014 roku rusza kolejna, ósma edycja bezpłatnego kursu, który jest realizowany na odległość i obejmuje zagadnienia związane  z tworzeniem kursu on-line (zasady projektowania kursu, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenie materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacji oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle).

 Kurs potrwa 6 tygodni – od 7 lutego do 20 marca 2014 r.  

 Uwaga! Kurs jest bardzo intensywny, w związku z czym w pewnych okresach organizatorzy będą oczekiwali codziennej aktywności uczestników.

 Kurs jest skierowany do nauczycieli z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych. Jedna placówka może skierować na kurs jednego przedstawiciela.

Rekrutacja potrwa od 27 stycznia do 2 lutego 2014 roku.

Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo tutaj.

 

Cztery lekcje kreatywności

Wskazówek, jak być kreatywnym i nie utracić zdolności do pozostania nim udziela nam prezenterka radiowa Julie Burstein. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się także filmowiec Mira Nair, pisarz Richard Ford, rzeźbiarz Richard Serra i fotograf Joel Meyerowitz. Materiał dotyczący kreatywności znajdą Państwo tutaj.

 

Blended learning

Zachęcamy do odbycia bezpłatnego szkolenia, dzięki któremu dowiedzą się Państwo, czym jest mieszana metoda kształcenia zwana blended learningiem. Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Co to jest blended learning
 • Umiejętność uczenia innych
 • Umiejętność uczenia się
 • Cele szkolenia
 • Plan szkolenia
 • Ocena efektywności szkolenia
 • Przygotowanie i dobór treści
 • Szkolenie tradycyjne
 • Część e-learningowa
 • Przygotowanie innych treści internetowych
 • Organizacja procesu uczenia
 • Przeprowadzenie szkolenia w klasie
 • Udostępnianie materiałów w Internecie
 • Szkolenia synchroniczne e-learning
 • Szkolenia asynchroniczne e-learning
 • Wspólne uczenie
 • Narzędzia do pracy grupowej
 • Serwisy społecznościowe.

Warto wiedzieć, że mają Państwo możliwość wyboru jedynie tych modułów szkolenia, które zawierają  przydatne dla Państwa treści.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj

Jak skonstruować... pierwotną baterię?

Nauczyciele chemii i fizyki mogą poznać wpływ chemii na rozwój różnych źródeł energii oraz sami zbudować układ, tzw. stos Volty – a to wszystko dzięki uczestnictwu w warsztatach „Energetyzująca chemia”. Pod koniec warsztatów skonstruują także układ na bazie organicznej, zasilany energią słoneczną. Udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik jest bezpłatny, a terminy to: 15, 17, 22 i 24 lutego 2014 roku. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Jak żyć z robotami?

Nauczyciele szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych w pracowni robotycznej w Centrum Nauki Kopernik w dniach 15, 17, 22 i 24 lutego 2014 roku. Podczas zajęć poznają zastosowanie robotów w życiu codziennym, a także dowiedzą się o technikach tworzenia i programowania robotów. Przewidziane są również ajęcia praktyczne! Uczestnicy będą tworzyć robota, który zrealizuje wyznaczone zadanie. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Warsztaty eksperymentalne!

 Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaprasza na cykl bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli, podczas których nauczą się oni przeprowadzać doświadczenia z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, materiałoznawstwo. Podczas warsztatów będą wykorzystywane specjalne zestawy, nazwane Walizkami profesora Czochralskiego.

Udział w warsztatach może wziąć tylko jeden nauczyciel z danej placówki edukacyjnej. Zestaw do przeprowadzania doświadczeń przechodzi na własność szkoły po zakończeniu warsztatów.

Terminy warsztatów: 10, 11, 12, 13, 17 i 18 lutego 2014 r. (godz. 9-16)

Miejsce: warszawska siedziba Centrum Nauki Kopernik

Walizka profesora Czochralskiego to już piąty zestaw edukacyjny adresowany do szkół.

Więcej informacji o warsztatach znajdą Państwo tutaj.

Darmowy weekendowy kurs dla nauczycieli zawodu

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza wszystkich nauczycieli zawodu do udziału w bezpłatnym, weekendowym kursie, który odbędzie się w Warszawie w dniach 24–26 lutego 2014 roku.

Uwaga! KOWEZ zapewnia bezpłatny nocleg w Warszawie!

Rekrutacja ruszyła dziś, czyli 23 stycznia, a zakończy się 7 lutego.

Podczas 20 godzin kursu uczestnicy mają zapoznać się z procedurami projektowania programów nauczania i nauczyć się planować proces dydaktyczny na podstawie nowych programów nauczania dla zawodów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy po więcej informacji tutaj.


 

 

Grudzień 2013

 

W górach bezpiecznie!

Zima to okres, w którym najchętniej wyruszamy w góry. Nauczyciele organizują wycieczki szkolne, ale jeszcze częściej wyjeżdżają z dziećmi i młodzieżą jako opiekunowie w ramach kolonii czy obozów organizowanych podczas ferii zimowych.
Wszystkich nauczycieli, którzy planują podobne wyjazdy, zachęcamy do odbycia bezpłatnego szkolenia, jakie oferuje GOPR w ramach programu edukacji profilaktycznej „W górach bezpiecznie”. Szkolenia są skierowane również do dzieci i młodzieży i z powodzeniem można je wykorzystać podczas przygotowania do wyjazdu albo po prostu podczas lekcji prowadzonych w klasie.
Szkolenia podzielono na trzy części:

 • W górach bezpiecznie – lato
 • W górach bezpiecznie – zima
 • W górach bezpiecznie – góry wyższe.

W każdym ze szkoleń znajdziemy mnóstwo przydatnych informacji – począwszy od przykładowych ćwiczeń kondycyjnych, jakie należy wykonywać, aby podnieść swoją sprawność przed wyjazdem, poprzez opis przydatnych gadżetów, instrukcje dotyczące wyznaczania tras, a skończywszy na kursie udzielania pierwszej pomocy. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka i uwzględnia wszystkie aspekty związane z wycieczkami górskimi, również sytuacje ekstremalne (np. wyczerpanie, noc w górach, przekraczanie potoków, płatów śniegu, żlebów etc.).
Szkolenia są dostępne online po zarejestrowaniu się na stronie GOPR-u, czyli tutaj.

Kurs „Dziecko w sieci”

Na platformie e-learningowej programu Dziecko w sieci dostępne są darmowe szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Platforma umożliwia nauczycielowi przeprowadzanie zajęć e-learningowych podczas pracowni komputerowej w szkole lub w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel może kontrolować postępy ucznia realizującego kurs, platforma umożliwia także wysyłanie wiadomości (pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz samymi uczniami).
Kursy dla dzieci i młodzieży są podzielone według wieku uczniów:

 • Poznaj bezpieczny internet – uczniowie klas I – III szkół podstawowych;
 • Bezpieczna przygoda z internetem – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
 • 3…2…1… Internet! – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 • Znajomi-Nieznajomi.pl – uczniowie szkół gimnazjalnych
 • W Sieci – uczniowie klas I – III Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Po szczegóły zapraszamy na stronę poświęconą kursom.

Darmowy kurs języka niemieckiego

Nauczycieli, którzy chcą zgłębić tajniki języka niemieckiego, zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online, który oferuje Centrum Edukacji Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Aby rozpocząć kurs, wystarczy się zarejestrować na stronie.

Międzynarodowe kursy językowe

Wszystkim zainteresowanym interaktywną nauką języków obcych proponujemy odwiedzenie serwisu UniLang. Serwis umożliwia naukę dzięki kursom online, słownikom, opowiadaniom, zasadom wymowy, etc. Użytkownicy mają do wyboru ok. 80 języków, a w ramach każdego z nich m.in. forum, na którym mogą konsultować swoje wątpliwości, dzielić się wiedzą itd. Dostępny jest również język polski, i, co ciekawe, kaszubski.
Wszystkie kursy językowe znajdą Państwo na stronie.

Bezpłatne kursy Microsoftu

Firma Microsoft oferuje w ramach serwisu Microsoft Virtual Academy (MVA) szereg bezpłatnych kursów z obsługi m.in. takich programów jak:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Access
 • Lync
 • SharePoint Server

Kursy obejmują zarówno ogólne, jak i bardzo szczegółowe zagadnienia, mają też różny poziom zaawansowania. Dostępne są kursy dotyczące zarówno najnowszych, jak i starszych programów – wszystkie w przystępnej formie wideo.
Wszystkie kursy znajdą Państwo tutaj.
Kursy z obsługi programów z pakietu Office znajdą Państwo tu.

Rozbudzić ciekawość uczniów

Ramsey Musallam, nauczyciel chemii, w swojej zabawnej prelekcji podaje 3 zasady rozbudzania zainteresowania i ciekawości uczniów.
Film z prelekcji wraz z polskim tłumaczeniem znajdą Państwo tutaj.

Język a zdolność oszczędzania

Ekonomista behawioralny Keith Chen stawia hipotezę, która uzależnia zdolności do oszczędzania od… języka, jakim się posługujemy! Z jego badań wynika, że język pozbawiony idei przyszłości sprawia, że stopy oszczędności są wyższe.
Całe wystąpienie Keitha Chena, które zainteresuje nie tylko nauczycieli z zacięciem językoznawczym, mogą Państwo obejrzeć pod tutaj.

Przedmioty ścisłe z większym luzem!

Nauczyciel Tyler DeWitt apeluje do nauczycieli przedmiotów ścisłych o zrezygnowanie ze sztywnych formuł i języka naładowanego odstraszającą uczniów terminologią fachową.
Warto zapoznać się z jego wystąpieniem.

Wszyscy jesteśmy niczym żaby

Neuronaukowiec Beau Lotto pokazuje, w jaki sposób działa nasza percepcja – dostrzegamy jedynie to, co było dla nas użyteczne w przeszłości. Dlatego w pozornie niemających sensu zbitkach liter, z których usunięto niektóre znaki, widzimy od razu całe wyrazy, które zdążyliśmy wcześniej poznać. Z łatwością przeczytamy taki „tekst”, mimo że w rzeczywistości nie składają się na niego autentycznie wyrazy, a jedynie formy przypominające te, które już znamy.
Bardzo ciekawe wystąpienie naukowca zajmującego się ludzką percepcją można obejrzeć tutaj.

Jak tworzyć atrakcyjne wizualnie wykresy?

Program Microsoft Excel daje sporo możliwości, których możemy sobie nawet nie uświadamiać. Andrzej Słodownik, trener Business Intelligence, prezentuje sposoby graficznych wizualizacji danych.
Zachęcamy do zapoznania się z tutorialem.
 


 

Listopad 2013

 

Obsługa komputera i urządzeń biurowych

Centrum Edukacyjne Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego na swojej platformie edukacyjnej oferuje bezpłatne kursy z zakresu informatyki.
Zachęcamy do odbycia kursu obsługi komputera i urządzeń biurowych – wystarczy zarejestrować się na stronie.

Internet od podstaw

Nauczycieli, którzy chcą uzupełnić swoje ewentualne braki dotyczące umiejętności sprawnego wykorzystywania internetu, zachęcamy do odbycia darmowego kursu online, dostępnego na stronie Centrum Edukacyjnego Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego (materiał dostępny po zarejestrowaniu się).

Zabawa obrazem

W pracy nauczyciela coraz częściej przydatne stają się narzędzia do obróbki graficznej zdjęć. Alternatywą dla płatnych programów stał się np. popularny Gimp. Instruktor Altkom Akademii Andrzej Słodownik powoli Państwu poznać możliwości programu, a także wskaże typowe problemy – wszystko znajdą Państwo w tutorialach dotyczących programu Gimp. Od tych najprostszych do bardziej zaawansowanych:

Język ciała kształtuje naszą osobowość

Psycholog społeczny Amy Cuddy prezentuje, w jaki sposób postawa, jaką przyjmuje nasze ciało, wpływa nie tylko na odbieranie nas przez innych, ale na… naszą samoocenę. Według badaczki jesteśmy w stanie kontrolować poziom testosteronu i kortyzolu w naszych mózgach.
Całe wystąpienie badaczki jest dostępne tutaj.

Obsługa i wdrażanie platformy e-learningowej

Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” jest skierowany do nauczycieli lub/i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub/i placówkach oświatowych województwa śląskiego.
Program szkolenia obejmuje:

 • zasady działania i korzystania z platformy
 • funkcjonalność platformy
 • zasoby dostępnych paneli edukacyjnych
 • narzędzia do tworzenia kursów i ćwiczeń
 • wymianę materiałów
 • generowanie ćwiczeń

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Praca w chmurze

Czym jest praca w chmurze? Jak wykorzystać pracę w chmurze w pracy z uczniami? Odpowiedzi na te pytania dostarczy Państwu prezentacja szkoleniowa, którą znajdą Państwo tutaj.

Prawo autorskie w pracy nauczyciela

Czym jest dozwolony użytek edukacyjny? Czy nauczyciele mogą korzystać z utworów objętych prawem autorskim na innych zasadach niż pozostali odbiorcy? Te i inne zagadnienia zostały poruszone w prezentacji dotyczącej prawa autorskiego, którą znajdą Państwo tu.

Blogi w praktyce szkolnej

Czym są blogi? W jaki sposób można je wykorzystać w pracy z uczniami? Jak założyć blog? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo tu.

Tablice ogłoszeń

Scenariusze zajęć dotyczących tworzenia ogłoszeń z wykorzystaniem programu graficznego Paint znajdą Państwo tutaj.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr prezentuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nauczycieli. Prezentacja jest skierowana do rad pedagogicznych, i znajdą ją Państwo tutaj.

1.

warsztat wykorzystania platform e-learningowych, uczestnicy nauczą się tworzyć szkolenia na platformie e-learningowej Moodle.
wystąpienia publiczne i budowanie wizerunku.
rozwój umiejętności trenerskich, pracy z grupą i stosowania różnych technik szkoleniowych, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera.

Obsługa tablicy interaktywnej oraz tworzenie językowych ćwiczeń multidydaktycznych

„Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” proponuje Państwu szkolenie dotyczące obsługi narzędzi multimedialnych. Program szkolenia obejmuje:

 • zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej;
 • obsługę gotowych programów dostarczanych z tablicą interaktywną do przygotowania materiałów na lekcje;
 • arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, Power Point i tablicę interaktywną;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • tworzenie własnych programów i ćwiczeń do tablic interaktywnych.

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 1 listopada 2014 r. – 31 stycznia 2015 r. (do uzgodnienia)
Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo 
tutaj.