image2 image1

Zapytania ofertowe

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ogłasza zapytanie ofertowe nr MW/01/07/2014 na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach modułu „Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania” dla nauczycieli kształcenia ogólnego z terenu województwa śląskiego 

Zapytanie dotyczy projektu „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 lipca 2014 r. do godziny 16:00  – decyduje data wpływu oferty.

Ofertę można dostarczyć:

  • listownie lub kurierem na adres siedziby Uczelni: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.
  • osobiście, w Rektoracie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa (II piętro).

 

Szczegóły dotyczące zapytania przedstawiamy w poniższych dokumentach:

Treść zapytania

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Zalącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MW/01/07/2014

Zalącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MW/01/07/2014

Zalącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MW/01/07/2014

 


 

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe nr MW/02/01/2014 na przygotowanie i obsługę specjalistycznych narzędzi do diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów.

Zapytanie dotyczy projektu „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego w dalszej części „Projekt”).

Ofertę należy złożyć w terminie do 12 lutego 2014 r. do godziny 16:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.
Ofertę można dostarczyć:
a) listownie lub kurierem na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82,  03–301 Warszawa;
b) osobiście, do Rektoratu Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie (I piętro), ul. Jagiellońska 82, 03–301 Warszawa.

Treść zapytania

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MW/02/01/2014

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MW/02/01/2014

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MW/02/01/2014

 


 

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe
nr MW/01/01/2014 na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia ogólnego z terenu województwa śląskiego z następujących tematów:

  1. Zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy nauczyciela (metoda projektu, mindmapping, ePortfolio, brainstorming, itp.);
  2. Nauczyciel – wychowawca – opiekun – pedagog. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  3. Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania.

Zapytanie dotyczy projektu „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego w dalszej części „Projekt”).

Ofertę należy złożyć w terminie do 04 lutego 2014 r. do godziny 16:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę można dostarczyć:

a) listownie lub kurierem na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82,  03–301 Warszawa;

b) osobiście, do Rektoratu Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie (I piętro), ul. Jagiellońska 82, 03–301 Warszawa.


Treść zapytania

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MW/01/01/2014

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MW/01/01/2014

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MW/01/01/2014

 

 


 

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów kursowych dla nauczycieli kształcenia ogólnego z tematów:

  1. „Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym”;
  2. „Nauczyciel – wychowawca – opiekun – pedagog. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;
  3. „Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania”.


Zapytanie dotyczy projektu „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego w dalszej części „Projekt”).

Ofertę należy złożyć w terminie do 09 stycznia 2014 r. do godziny 16:00 – decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę można dostarczyć:

a) listownie lub kurierem na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82,  03–301 Warszawa;

b) osobiście, do Rektoratu Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie (I piętro), ul. Jagiellońska 82, 03–301 Warszawa.

 

Treść zapytaniaZałączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr MW/01/12/2013